آگهی مزایده املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه

تاریخ: شنبه 23 ارديبهشت 1396 - تعداد بازدید: 2990

بانک ملی استان کرمانشاه در نظر دارد املاک مازاد خود را به شرح جدول پیوست از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود و و به صورت نقدی ، نقد واقساط و متصرف دار به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر ، با مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.irو یا از طریق روزنامه باختر در تاریخ 18ر2ر1396 و 20ر2ر1396 ضمن مراجعه به واحد کارشناسی ساختمان ، املاک و کارپردازی بانک ملی استان کرمانشاه واقع در کرمانشاه ، میدان آزادی ، اداره امور شعب بانک ملی ، طبقه سوم ، نسبت به دریافت اسناد مزایده ( برگه های شرایط شرکت در مزایده ) و تسلیم پیشنهادات خود مطابق شیوه نامه زیر اقدام نمایند :
 توضیحات :
 1- متقاضیان می توانند از زمان چاپ آخرین آگهی روزنامه 20ر2ر1396 به مدت 10روز کاری تا تاریخ 1ر3ر1396 نسبت به مراجعه به بانک و خرید اسناد اقدام نمایند .
 2- مهلت مطالعه اسناد و بازدید املاک و ارائه قیمت به مدت 10 روز کاری از تاریخ 2ر3ر1396 تا ساعت 12 روز شنبه 13ر3ر1396 می باشد .
 3- بانک ملی ایران در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات یا کلیه آنها مختار است .
 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره امور شعب استان کرمانشاه به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 5- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم، مشروط مردود می باشند . 6- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
 7- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضایان خرید املاک در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 16ر3ر1396 در محل اداره امور شعب استان کرمانشاه واقع در میدان آزادی گشوده خواهند شد .
 لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی درجلسه مذکور شرکت نمایند .
 8- املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به دریافت استعلامات در ارتباط با نقل و انتقال و سایر مواردی که بر عهده خریدار است واگذار می گردد. ( هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود . )
9- برای کلیه املاک ، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردند و برای املاک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است .
 10 - دراملاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد .
 11- در املاکی که به صورت نقد و اقساط میباشند ، در صورت تمایل برنده مزایده به پرداخت نقدی ، به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی تخفیف داده می شود .
 12- هزینه آگهی وکارشناسی برعهده خریداراست و مشارالیه میبایست این هزینه ها رابراساس اعلام ، قبل از انعقاد قرارداد نقداً دروجه بانک واریز نماید .
 13- متقاضیان می بایست جهت خرید اوراق مبلغ 200.000ریال به حساب بستانکاران داخلی در وجه اداره امور (قابل واریز در شعبه میدان آزادی کرمانشاه ) واریز و اصل رسید را به همراه برگ های تکمیل شده تحویل دهند .
 14 – در املاکی که فاقد سند تک برگی بوده و دارای سند انتقال اجرایی می باشند ، فرآیند انتقال از بانک به برنده مزایده با همان سند انتقال اجرایی صورت خواهد گرفت و کلیه امورات و هزینه های دریافت سند تک برگی و پیگیریهای مورد نیاز آن به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد .ردیف

جدول روش فروش

1

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% نقد

و 50% باقیمانده اقساط  برای مدت 24 ماه بدون سود

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30% نقد

و 70%  باقیمانده  اقساط  برای مدت 24 ماه با سود 20%

3

برای املاک کاربری صنعتی ، کشاورزی و دامداری به صورت 30% نقد

و 70%  باقیمانده  برای اقساط دوساله بدون احتساب سود

4

املاک متصرف دار فقط  به صورت نقدی و با وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسد

5

فروش نقدی


جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک کنید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel