آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز ساختمان جدیدالاحداث شعبه نیاوران

تاریخ: يکشنبه 21 خرداد 1396 - تعداد بازدید: 4874

اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز ساختمان جدیدالاحداث شعبه نیاوران بانک ملی ایران به صندوق های اجاره ای الکترونیکی با برآورد اولیه تقریبی 15/000/000/000 ریال، زمان اجرای کار 90 روز، براساس قرارداد به صورت قیمت مقطوع و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 750/000/000 ریال (ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: WWW.Setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
به همین منظور از کلیه شرکت های واجد صلاحیت فعال در این زمینه دعوت به عمل می آید تا از ساعت 8:00 روز دوشنبه مورخ 1396/3/29 تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1396/4/3 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام و پیشنهاد قیمت خود را همراه با مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/4/14 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.
تذکر :
اصل پاکت الف (حاوی سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار) علاوه بر ثبت در سامانه باید حداکثر تا ساعت 15:00 مورخ 1396/4/14 به دبیرخانه اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران به آدرس: تهران – میدان هفتم تیر تحویل گردد.
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات در مورخ 1396/4/18 در محل کمیسیون عالی قبول معاملات بانک ملی ایران واقع در خیابان فردوسی– مجموعه ادارات مرکزی – اداره کل کارپردازی بلامانع می باشد.
با توجه به این که کلیه مراحل برگزاری مناقصه (دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد) از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) صورت می پذیرد به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره كل مهندسي و املاك
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel