فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/9 بیمه موجودی در صندوق و در حال حمل

تاریخ: يکشنبه 21 خرداد 1396 - تعداد بازدید: 2880

بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای بیمه موجودی در صندوق و در حال حمل به شماره ثبت ستاد 200961056000009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir برگزار نماید.
1. تاریخ انتشاردرسامانه : از ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 96/03/22
2. مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 16روز چهارشنبه مورخ 96/03/24
3. مهلت ارسال پیشنهاد : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 96/04/03
4. زمان بازگشایی پاکت های الف و ب:ساعت8:30روز یکشنبه مورخ 96/04/04
5. نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1.125.000.000 ریال می باشد که تحویل آن در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 16روز شنبه مورخ 96/04/03 به نشانی : تهران، خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران، اداره کل کارپردازی، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان می باشد.
6. هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال
به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 60992802 و 60992809 (واحد امور بیمه اداره کل کارپردازی) تماس حاصل فرمایند.

اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel