آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بازسازی شعبه اسکان

تاریخ: يکشنبه 11 تير 1396 - تعداد بازدید: 2805

اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بازسازی شعبه اسکان بانک ملی ایران را با برآورد اولیه تقریبی 22/000/000/000 ریال (بیست ودومیلیارد ریال)، زمان اجرای کار 6 ماه، براساس قرارداد به صورت سرجمع (مترمربع زیربنا) و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1/100/000/000 ریال (ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.Setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 
به همین منظور از کلیه شرکت هایی که دارای پایه 3 در رشته ابنیه و پایه 3 در رشته تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت به عمل می آید تا از ساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ 1396/4/18 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1396/4/25 نسبت به خرید اسناد اقدام و پیشنهاد قیمت خود را همراه با مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/5/4 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. 
تذکر : 
اصل پاکت الف (حاوی سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار) علاوه بر ثبت در سامانه باید حداکثر تا ساعت 15:00 مورخ 1396/5/4 به دبیرخانه اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران به آدرس: تهران – میدان هفتم تیر تحویل گردد. 
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات در مورخ 1396/5/8 در محل کمیسیون عالی قبول معاملات بانک ملی ایران واقع در خیابان فردوسی– مجموعه ادارات مرکزی – اداره کل کارپردازی بلامانع می باشد.
با توجه به این که کلیه مراحل برگزاری مناقصه (دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد) از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) صورت می پذیرد به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188846857 تماس حاصل نمایند.

اداره كل مهندسي و املاك
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel