آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان

تاریخ: چهارشنبه 14 تير 1396 - تعداد بازدید: 1684

بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از املاک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محل های استیجاری مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدی، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک، دریافت اسناد مزایده ( برگه های شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 26ر04ر96 به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتدای چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات :
 1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.
 3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
 4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 8صبح روز سه شنبه مورخ 27ر04ر96 در محل اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتدای چهارباغ پائین بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
 6- املاک دارای متصرف بصورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)
 7- برای کلیه املاک ، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای املاک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
 8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری راجع املاک سرقفلی دار یا دارای حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.
 9- املاکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد. 10- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
 11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدی در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 12- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
 13- نحوه فروش املاک مازاد بانک بشرح ذیل اعلام می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعلام نماید.

                                            نحوه فروش با شرایط نقد

ردیف

شرح شرایط

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

2

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسد.                                       نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

ردیف

کاربری

مدت

شرایط اقساط

1

تجاری،مسکونی،اداریدو ساله ( 24 ماهه)

50% نقد+50% اقساط ماهیانه بدون سود

30% نقد +70% اقساط ماهیانه با سود 20%

2

صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی


دوساله(24 ماهه)

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سود


جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel