مزایده املاک مازاد اداره امور شعب استان البرز96/4

تاریخ: شنبه 24 تير 1396 - تعداد بازدید: 2119

بانک ملی استان البرز در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده  عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید متقاضیان محترم  البرز می توانند از تاریخ 1396/04/26 تا پایان وقت اداری روز 1396/05/05 همه روزه از ساعت 7:30 تا 12 به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطلاعات بازدید ملک  دریافت اوراق شرکت در مزایده  و تحویل پیشنهادات خود به نشانی کرج خیابان شهید بهشتی  نبش خیابان استانداری  ساختمان بانک ملی طبقه چهارم دایره ساختمان مراجعه و یا با تلفن 02634477649 تماس حاصل  نمایند.

قابل توجه ؛

1- بانک در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است.

2- به پیشنهاد های فاقد سپرده ، مبهم مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-رعایت موارد مندرج  در برگه  شرایط  شرکت  در مزایده الزامی است و بازدید از ملک امکانپذیر است.

4- متقاضیان خرید باید مبلغ 200.000ریال در وجه بانک ملی استان البرز واریز و رسید آن را تحویل فرمایند سپرده تضمین شرکت در مزایده  پنج(5%) درصد قیمت پایه هر ملک می باشد که متقاضیان بایستی به صورت چک تضمین شده بانک ملی و یا نقدا در وجه امور شعب بانک ملی استان  البرز تودیع نمایند.

5- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه  می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر  بانک قبل از انعقاد قرار داد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

6- املاک متصرف دار به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ  استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال  سایر موارد  به عهده خریدار واگذار می گردد( هزینه  تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).

7- برای کلیه املاک بازدید الزامی است و املاک متصرف دار به صورت نقدی و با وضع موجود واگذار می شود و تخلیه ملک به عهده خریدار است و برای املاکی که به صورت نقد و افساط واگذار می شود قرار داد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

8-آخرین مهلت  تحویل پیشنهادات ساعت 12 مورخ 1396/05/09 می باشد.

9- زمان بازگشایی پاکات در ساعت 10صبح مورخ 1396/05/10 می باشد.

10-پیشنهادات باید برای هر ملک جداگانه و به صورت سه پاکت مجزا ، به نحوی که در بند شماره 19 یا 20شرایط شرکت در مزایده  آورده شده تنظیم و هر دو پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم شود.

 

ردیف

نحوه فروش

1

در صورت خرید نقدی 10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد

(برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% نقد

و 50% الباقی دو ساله بدون سود

3

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30%  نقد

و الباقی در اقساط دو ساله با سود 20درصد

4

برای املاک کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری و خدماتیبه صورت

30% نقد و 70% الباقی برای اقساط دو ساله بدون سود

5

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش  می رسد


برای دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel