مزایده املاک مازاد بانک ملی استان البرز(96/8)

تاریخ: دوشنبه 22 آبان 1396 - تعداد بازدید: 2022

بانک ملی استان البرز در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده  عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید. متقاضیان محترم  البرز می توانند از تاریخ 1396/08/20 تا پایان وقت اداری روز 1396/08/27 همه روزه از ساعت 7:30 تا 14:30 به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید ملک، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به نشانی کرج، خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان استانداری، ساختمان بانک ملی، طبقه چهارم، دایره ساختمان مراجعه و یا با تلفن 02634477649 تماس حاصل  نمایند.

 قابل توجه:

1- بانک در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است.

2- به پیشنهاد های فاقد سپرده، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- رعایت موارد مندرج در برگه شرایط  شرکت در مزایده الزامی است و بازدید از ملک امکانپذیر است.

4- متقاضیان خرید باید مبلغ 200.000 ریال در وجه بانک ملی استان البرز واریز و رسید آن را تحویل فرمایند. سپرده تضمین شرکت در مزایده  پنج (5%) درصد قیمت پایه هر ملک می باشد که متقاضیان بایستی به صورت چک تضمین شده بانک ملی و یا نقدا در وجه امور شعب بانک ملی استان  البرز تودیع نمایند.

5- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه  می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر  بانک قبل از انعقاد قرار داد نقدا در وجه بانک واریز نماید.

6- املاک متصرف دار به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال  سایر موارد  به عهده خریدار واگذار می گردد( هزینه  تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).

7- برای کلیه املاک بازدید الزامی است و املاک متصرف دار به صورت نقدی و با وضع موجود واگذار می شود و تخلیه ملک به عهده خریدار است و برای املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرار داد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

8- آخرین مهلت  تحویل پیشنهادات ساعت 14:30 مورخ 1396/08/30 است.

9- زمان بازگشایی پاکات در ساعت 10صبح مورخ 1396/09/01 خواهد بود.

10- پیشنهادات باید برای هر ملک جداگانه و به صورت سه پاکت مجزا، به نحوی که در بند شماره 19 یا 20 شرایط شرکت در مزایده  آورده شده تنظیم و هر دو پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم شود.


ردیف

نحوه فروش

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد. ( برای کلیه کاربری ها)

2

 املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% نقد و 50% الباقی دو ساله بدون سود

3

املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30%  نقد و الباقی در اقساط دو ساله با سود 20%

4

املاک کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30% نقد و 70% الباقی با اقساط دو ساله بدون سود

5

املاک متصرف دار به صورت نقدی و  یا اقساط (به روش اجاره به شرط تملیک) با ارائه وکالت نامه به فروش  می رسد.


 جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel