آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی استان اردبیل

تاریخ: دوشنبه 11 دی 1396 - تعداد بازدید: 609

بانک ملی استان اردبیل در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/10/12 تا پایان وقت اداری روز 96/10/18 همه روزه از ساعت 7:30 الی14به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید ملک، دریافت اوراق شرکت درمزایده وتحویل پیشنهادات خود به نشانی اردبیل، خیابان امام خمینی، ایستگاه سرعین، ساختمان بانک ملی، طبقه پنجم، دایره ساختمان مراجعه و یا با تلفن  33249912-045 تماس حاصل نمایند.

 * قابل توجه :

1- بانک در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است.

2- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- رعایت موارد مندرج دربرگه شرایط شرکت درمزایده الزامی است و بازدید از ملک امکانپذیر است.

4- متقاضیان خرید باید مبلغ 200/000 ریال در وجه بانک ملی استان اردبیل واریز و رسید آن را تحویل فرمایند. مبلغ سپرده در مزایده (ودیعه) معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می­باشد که به وسیله متقاضی طی یک ­فقره چک تضمینی ترجیحاً بانک ملی ایران (در استان­ها، در وجه اداره امور شعب استان و در تهران در وجه اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران) به همراه پاکت (الف) تحویل داده می­شود.

5- برنده مزایده موظف است حداکثر 10روز از تاریخ ابلاغ بانک نسبت به انجام تعهدات خود و واریز مبالغ مشخص شده در وجه بانک اقدام نماید، در غیر اینصورت نسبت به ضبط تضمین شرکت در مزایده و ابطال قرارداد اقدام می شود.

6- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

7- املاک متصرف دار به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد به عهده خریدارواگذار می گردد. (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)

8- برای کلیه املاک بازدید الزامی است و املاک متصرف دار به صورت نقدی و با وضع موجود واگذار می شود و تخلیه ملک به عهده خریدار است و برای املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

9- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 12:30 مورخ 96/10/28 است.

10- زمان بازگشائی پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 96/10/30 می باشد.

11- پیشنهادات باید برای هر ملک جداگانه وبه صورت سه پاکت مجزا، به نحوی که دربند شماره 19 شرایط شرکت در مزایده آورده شده تنظیم و هر دو پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و لاک و مهر شود.

جهت دریافت اطلاعات مربوط به نحوه فروش و مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.


فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel