آگهی مزایده املاک و اموال تملیکی بانک ملی استان بوشهر- شماره 3ر96

تاریخ: چهارشنبه 13 دی 1396 - تعداد بازدید: 777

اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر در نظر دارد قسمتی از املاک و اموال تملیکی خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک و اموال، دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور و یا اداره امور شعب استان بوشهر، دایره مهندسی و املاک واقع در بوشهر- خیابان امام خمینی (ره) ساختمان اداره امور -طبقه سوم مراجعه و یا با شماره تلفن 33321684-077 تماس حاصل نمایند.

- آگهی مزایده املاک بانک ملی اداره امور شعب استان بوشهر در روزنامه سراسری ابتکار در روزهای چهارشنبه (چاپ نوبت اول ) مورخ13ر10ر1396 و شنبه (چاپ نوبت دوم ) مورخ 16ر10ر1396قابل رویت می باشد.

- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند به مدت 5 روز کاری از روز شنبه مورخ16ر10ر1396 لغایت روز چهارشنبه مورخ 20ر10ر1396 به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور و استان مراجعه نمایند.

- شروع دریافت پاکات حاوی پیشنهاد متقاضیان به مدت 10 روز کاری از روزشنبه مورخ 23ر10ر1396 لغایت روز سه شنبه مورخ 03ر11ر1396 خواهد بود.

- زمان بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 04ر11ر1396

- مکان: سالن اجتماعات اداره امور شعب بانک ملی بوشهر طبقه چهارم زیر نظر اعضای کمیسیون مناقصات و مزایده های اداره امور و ناظر محترم اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

شرایط مزایده:
1-بانک ملی ایران در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
2-پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.
3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4-سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده هر ملک است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بین شهری در پاکت الف قراردهند.

5-اسناد مزایده و قراردادها را می بایست پس از تکمیل در پاکت ب قرار دهند
6-برگه پیشنهاد مزایده می بایست در پاکت ج قرار داده شود.
7-املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد، کلا
" بر عهده خریدار واگذار می گردد.(هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)
8- با توجه به اینکه کلیه املاک با وضعیت موجود واگذار خواهد شد، بازدید از املاک الزامی است و برای املاک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
9-املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود، قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
10-هزینه آگهی سراسری و کارشناسی هر ملک برعهده خریدار است در صورت وجود (تعداد برندگان مزایده) فقط هزینه آگهی بین طرفین تقسیم می گردد.

11-قبل از امضای قرار داد از طرف بانک کلیه هزینه های اعلام شده در یافت می گردد.
12-در زمان دریافت مدارک مزایده متقاضیان خرید می بایست مبلغ 000ر200 ریال به حساب 48000101 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز و اصل رسید تحویل دهند.

13-در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان (برای یک ملک ) باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
14-متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده (که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد) صراحتاً به مدت زمان و سود مورد نظر براساس جدول ذیل اشاره نمایند.

تلفن 07733321684 آماده پاسخگویی به ابهامات و سوالات شرکت کنندگان خواهد بود.

 

ردیف

شرح

1

درصورت خرید نقدی 10% تخفیف به خریدار داده خواهد شد(برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری ، مسکونی، اداری به صورت 50% نقد و 50% الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت 2 سال بدون احتساب سود

3

برای املاک کاربری تجاری ، مسکونی ، اداری به صورت 30% نقد و 70% الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت 24 ماه با سود 20%

4

برای املاک کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30% نقد و 70% الباقی برای اقساط 2 ساله بدون احتساب سود

5

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت بلاعزل به فروش می رسد.


جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel