آگهی مزایده املاک و اموال تملیکی بانک ملی استان بوشهر - شماره 96/4

تاریخ: يکشنبه 15 بهمن 1396 - تعداد بازدید: 345

اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر در نظر دارد قسمتی از املاک و اموال تملیکی خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک و اموال، دریافت اسناد مزایده(برگه های شرایط شرکت در مزایده) به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور و یا اداره امور شعب استان بوشهر، دایره مهندسی و املاک واقع در بوشهر- خیابان امام خمینی (ره)  ساختمان اداره امور - طبقه سوم مراجعه و یا با شماره تلفن 33321684-077 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده املاک بانک ملی اداره امور شعب استان بوشهر درروزنامه سراسر ی ابتکار در روزهای چهارشنبه مورخ 1396/11/11 (چاپ  نوبت اول) و شنبه مورخ 1396/11/14 (چاپ نوبت دوم) قابل ر<ت می باشد.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند به مدت 5 روز کاری از روز شنبه مورخ 1396/11/14 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/11/18 به کلیه شعب بانک ملی در سراسرکشور و استان مراجعه نمایند.

شروع دریافت پاکات حاوی پیشنهاد متقاضیان به مدت 10 روز کاری از روز پنج شنبه مورخ 1396/11/19 لغایت روز چهارشنبه  مورخ 1396/12/02 خواهد بود.

زمان بازگشائی پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05 است.

مکان بازگشایی پاکات سالن اجتماعات اداره امور شعب بانک ملی بوشهر طبقه چهارم زیر نظر اعضای کمیسیون مناقصات و مزایده های اداره امور و ناظر محترم اداره کل بازرسی استان خواهد بود. 

شرایط مزایده:
1- بانک ملی ایران در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده هر ملک است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بین شهری در پاکت الف قراردهند.

5- اسناد مزایده و قرارداد ها را می بایست پس از تکمیل در پاکت ب قرا ر دهند. 
6- برگه پیشنهاد مزایده می بایست در پاکت ج قرار داده شود.
7- املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلا عزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد، کلا
" بر عهده خریدار واگذار می گردد.(هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)
8- با توجه به اینکه کلیه املاک با وضعیت موجود واگذار خواهد شد، بازدید از املاک الزامی است و برای املاک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
9- املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود، قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
10- هزینه آگهی سراسری و کارشناسی هرملک برعهده خریدار است در صورت وجود (تعداد برندگان مزایده) فقط هزینه آگهی بین طرفین تقسیم می گردد.

11- قبل از امضای قرار داد از طرف بانک کلیه هزینه های اعلام شده دریافت می گردد.
12- در زمان دریافت مدارک مزایده متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200/000 ریال به حساب 48000101 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی) واریز و اصل رسید تحویل دهند.

13- درصورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان (برای یک ملک) باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
14- متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده (که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد) صراحتاً به مدت زمان و سود مورد نظر براساس جدول ذیل اشاره نمایند.


ردیف

شرح

1

درصورت خرید نقدی 10% تخفیف به خریدار داده خواهد شد(برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی، اداری به صورت 50% نقد و 50% الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت 2 سال بدون احتساب سود

3

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی، اداری به صورت 30% نقد و 70% الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت 24 ماه با سود 20%

4

برای املاک کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30% نقد و 70% الباقی برای اقساط 2 ساله بدون احتساب سود

5

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت بلاعزل به فروش می رسد.


جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel