آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی استان هرمزگان

تاریخ: پنجشنبه 19 بهمن 1396 - تعداد بازدید: 419

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان هرمزگان در نظر دارد، قسمتی از املاک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، ‌در وضعیت موجود و به صورت نقدی و اقساط بدون متصرف و متصرف‌دار به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک  و یا دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) از تاریخ 1396/11/21 تا 1396/11/30 و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 13 روز 1396/12/02 به محل این بانک واقع در بندرعباس، گلشهر، جنب بیمارستان کودکان، بانک ملی ایران طبقه سوم، دایره سرمایه انسانی مراجعه نمایند.

 توضیحات:

1- بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،‌ مخدوش،‌ مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک  تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان هرمزگان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 13 روز 1396/12/03 سالن جلسات طبقه اول بانک ملی اداره امور شعب استان هرمزگان واقع در بندرعباس، گلشهر، جنب بیمارستان کودکان، بانک ملی ایران در اداره امور بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می‌توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

6- املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می‌گردد (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).

7- برای کلیه املاک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می‌گردد و برای املاک متصرف‌دار تخلیه ملک بر عهده خریدار (برنده مزایده) می‌باشد و بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد.

8- کلیه املاک مشاعی متصرف‌دار در وضعیت موجود (ملک دارای متصرف، اعیانی متعلق به متصرف، فروش نقدی و با مبایعه‌نامه عادی و وکالتنامه خواهد بود، بازدید از ملک ضروری و رفع تصرف بعهده خریدار است) واگذار می‌گردد و تخلیه ملک بر عهده خریدار است.

9- در مورد املاک سرقفلی هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده خریدار است.

10- املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می‌شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می‌باشد.

11- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می‌بایست این هزینه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

12- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200/000 ریال به حساب بستانکاران موقت در وجه اداره امور شعب استان هرمزگان نزد شعبه گلشهر بندرعباس واریز و اصل رسید را به همراه برگه‌های تکمیل شده تحویل دهند.

13- متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده (که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند.

14-در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.

15-نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می‌گردد:


ردیف

شرح

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد(برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی اداری به صورت 50٪ نقد و 50٪ الباقی اقساط برای مدت 24 ماه بدون سود

3

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی اداری به صورت 30٪ نقد و الباقی اقساط برای مدت 24 ماه با سود 20٪

4

برای املاک کاربری صنعتی،‌کشاورزی و دامداری در صورت 30٪ نقد و 70٪ الباقی برای اقساط دو ساله بدون احتساب سود

5

املاک متصرف‌دار مشاعی فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش می‌رسد

جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel