آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز بانک ملی استان کرمانشاه

تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396 - تعداد بازدید: 307

اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه در نظر دارد املاک مازاد خود را به شرح جدول پیوست و جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بر مبنای قیمت پایه از طریق مزایده شماره 200963185000003 به صورت الکترونیکی و به شرح جدول زمان بندی زیر به صورت نقد و همچنین نقد و اقساط (اجاره به شرط تملیک)، بدون متصرف و متصرف دار (با شرایط مختلف) به فروش برساند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت Setadiran.ir و با در نظر داشتن شماره مزایده نسبت به خرید اسناد مزایده و شرکت در آن اقدام نمایند. همچنین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه، طبقه سوم، واحد کارشناسی ساختمان و املاک مراجعه نمایند. خاطرنشان می سازد که رعایت موارد زیر الزامی می باشد:


1 فرآیند مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار می گردد و تمامی مراحل آن شامل خرید اسناد، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، پیشنهاد قیمت، گشودن پاکت پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود. بدیهی است که زمان دریافت اسناد و مهلت تحویل پیشنهاد قیمت و نیز زمان بازگشایی پاکت ها همان است که در متن آگهی قید گردیده است.

شماره تماس : 38231292

2 متقاضیان می بایست ابتدا گواهی الکترونیکی (توکن) خود را دریافت و با استفاده از شناسه کاربری و کلمه عبور دریافتی در مزایده شرکت نمایند.

3 بانک ملی ایران در پذیرفتن یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

4 سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که می بایست به حساب معرفی شده واریز ودیعه در سامانه ستاد واریز گردد.

5 پیشنهادات دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مبهم، مخدوش و مشروط، مردود خواهند بود.

6 رعایت کلیه نکات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزایده الزامی است.

7 املاک متصرفدار به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به دریافت استعلامات در ارتباط با نقل و انتقال و سایر مواردی که بر عهده خریدار است واگذار می گردد. (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)

8 -  برای کلیه املاک بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردند.

9 برای املاک متصرفدار، تخلیه ملک به عهده خریدار است.

10 در املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شوند ، قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک خواهد بود .

11 - در املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شوند، در صورت تمایل برنده به پرداخت نقدی، به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی تخفیف داده می شود.

12 هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و خریدار می بایست این هزینه ها را بر اساس اعلام، تا پیش از انعقاد قرارداد در وجه بانک ملی ایران پرداخت نماید.

13 متقاضیان می بایست جهت خرید اوراق و اسناد مزایده مبلغ 200 هزار ریال به حساب معرفی شده در سامانه ستاد واریز و اسناد مربوطه را از طریق سامانه دریافت نمایند.

14 - در املاکی که فاقد سند تک برگی بوده و دارای سند انتقال اجرایی می باشند، فرآیند انتقال از بانک به برنده مزایده با همان سند انتقال اجرایی صورت خواهد گرفت و کلیه امورات و هزینه های دریافت سند تک برگی و پیگیریهای مورد نیاز آن به عهده خریدار (برنده مزایده) می باشد.

 

زمان انتشار مزایده در سایت: از تاریخ 1396/11/19 ساعت 8

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1396/12/01 ساعت 10

مهلت بازدید املاک: از تاریخ 1396/11/19 تا تاریخ 1396/12/01 ساعت 9 تا 13

آخرین مهلت فرستادن پیشنهاد قیمت: تاریخ 1396/12/01 ساعت 14

زمان بازگشایی پیشنهاد قیمت ها: تاریخ 1396/12/02 ساعت 10

زمان اعلام به برنده: تاریخ 1396/12/03


ردیف

جدول روش فروش

1

املاک دارای کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% نقد و 50% باقیمانده با اقساط ماهیانه

برای مدت 24 ماه بدون سود

2

املاک دارای کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30% نقد و 70%  باقیمانده با اقساط ماهیانه

برای مدت 24 ماه با سود 20%

3

املاک دارای کاربری صنعتی ، کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30% نقد و 70%  باقیمانده

با اقساط ماهیانه برای مدت 24 ماه بدون احتساب سود

4

املاک متصرف دار با وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسند .

5

فروش نقدی
جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel