فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار (97/1)

تاریخ: شنبه 18 فروردين 1397 - تعداد بازدید: 458

بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه دو مرحله ای سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار به شماره ثبت ستـاد 200971056000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید:

1. تاریخ انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/1/20

2. مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/1/26

3. مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/2/5  

4. زمان گشودن پاکت های الف و ب: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ  97/2/9

5. نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا ارائه سایر تضامین مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، به مبلغ  945/000/000 ریال

6. هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال

ضمناً پاکت تضمین علاوه بر بارگذاری در سامانه، تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/2/5  به نشانی: تهران، خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران، اداره کل کارپردازی، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان تحویل شود.

 

به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

        شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.

فایل الحاقی فایل الحاقی

اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel