شعبه ابوظبي

كد شعبه:  66
آدرس: 

United Arabic Emirates

ABU DHABI   BRANCH

P.O. BOX 2656


LIVA STREET


ABU DHABI , U.A.E


تلفن شعبه
009712-6211234
6144150
دورنگار
009712-6217621


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel