کارت اعتباری فراگیر

  ویژگی کارت اعتباری فراگیر
کارت اعتباری فراگیر یکی از انواع کارت های اعتباری بانک ملی ایران  می باشد که بدلیل شرایط خاص در خصوص تخصیص نرخ سود به مشتریانی که دارای حساب جاری با میانگین مانده ماهانه 10 میلیون ریال و یا کوتاه مدت با میانگین رسوب 10 میلیون ریال باشند بنا به نظر شعبه از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال اعطا می شود.
 دوره بازپرداخت (سررسید پرداخت) کارت اعتباری فراگیر، حداکثر یک سال بوده و دارنده کارت می تواند بدهی خود را حداکثر در 12 ماه پرداخت نماید
  مزایای کارت اعتباری فراگیر در صورتی که مشتریان نسبت به پرداخت بدهی (مجموع خریدهای طی دوره یکماهه) به هر مبلغی اعم‌از کل اعتبار استفاده شده و یا قسمتی از آن در مهلت پرداخت(5 روز پس از تاریخ صدور صورتحساب)  اقدام نمایند، بدهی پرداخت شده مشمول هیچگونه سودی نمی گردد.
پس از انتقال مانده بدهی به تسهیلات مرابحه، مشتری نسبت به پرداخت اقساط ماهانه (مندرج در صورتحساب ارسالی) اقدام خواهد نمود.
چنانچه دارنده کارت قبل از سررسید تسهیلات، نسبت به بازپرداخت تمام تسهیلات اقدام نماید، متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، سود محاسبه شده تسهیلات تعدیل و به مشتری تخفیف لازم اعطا می گردد.
برای دریافت کارت اعتباری فراگیر یک برگ قرارداد لازم الاجرا امضا گردیده و یک برگ چک بعنوان ضمانت در بانک به امانت ضبط و نگهداری می گردد و نیازی به وثایق دیگر نیست .

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel