قرض الحسنه

  قرض الحسنه ازدواج

شرایط و مقررات:


متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد.


افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ( اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند )


مبلغ تسهیلات حداکثر 000ر000ر10 ریال، مشروط برآنکه متقاضی قادر به پرداخت اقساط باشد.


سن متقاضی حداقل 18 سال تمام باشد.


مدت بازپرداخت آن حداکثر سه سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36 قسط ) است.


نرخ کارمزد طبق تعرفه بانک می باشد.


اعطای قرض الحسنه ازدواج برای تهیه جهیزیه و ازدواج به متقاضیانی که برای بار دوم ازدواج می کنند و یا بیش از یک سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته است ،‌مقدور نمی باشد.


مدارک مورد نیاز:


دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب )


اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ( از هر کدام یک برگ )‌ تذکرات:


هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست.
  قرض الحسنه ضروری

مدارک مورد نیاز:


دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب)


اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه


اصل و کپی کارت ملی


معرفی ضامن / ضامنین معتبر و مورد قبول شعبه


اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنین


  3عدد تمبر مالیاتی (از بانک تهیه شود)تذکرات:

هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست.


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel