حساب برای شرکتهای مقیم ایران

  مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای شرکت های مقیم در ایران

1- درخواست افتتاح حساب با امضاهای مجاز شرکت(یکی یه عنوان شعبه و دیگری اداره امور واحدهای خارج از کشور )

2- فتوکپی اساسنامه شرکت به همراه ترجمه رسمي آن

3- فتوکپی شرکت نامه شرکت به همراه ترجمه رسمي آن

4- آخرین صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر اعلام اعضای هیات مدیره و نحوه برداشت از حساب (نامه کتبی) به همراه ترجمه رسمي آن

5- فتوکپی شناسنامه های مدیران شرکت و فتوکپی پاسپورت آنها (برابر اصل شده ) به همراه ترجمه رسمي آن

6- آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور به همراه ترجمه رسمي آن

7- مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ایران در صورتی که شرکت دولتی باشد

8- تائید امضاء به وسیله یکی از بانک های داخلی

9- رسید حواله مبلغ اولیه جهت مفتوح نمودن حساب

(سپرده حقوقی 25000 درهم یا معادل آن)

10- يك قطعه عكس 4×3 صاحبان امضاي مجاز


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel