طرح خدمت

  معرفی طرح خدمت طرح خدمت طرحی است که در آن مشتریان بانکهای عضو طرح می توانند از شعب هر کدام از این بانکها درخصوص وصول چک های جاری و واریز وجوه به حساب ها به صورت online اقدام نمایند.
این طرح از مهرماه سال 1387 اولین بار عملیاتی گردید و در حال حاضر طرح مزبور فی مابین بانک ملی با   بانک توسعه صادرات در حال اجرا می باشد.
در این طرح که با هدف ارائه خدمات آسان، سریع و صحیح به فعالان اقتصادی ایجاد گردیده وباعث حرکت سریع و چالاک سیستم بانکی می گردد مشتریان می توانند چک بانکهای یادشده را در کلیه شعب بانک ملی و یا بالعکس نقد نمایند.
شایان ذکر است واریز وجه و پرداخت چک از حساب های مشتریان در این طرح صرفاً براساس شماره شبا (شناسه بانکی) امکان پذیر می باشد.


 

  سقف واریز و پرداخت
بر اساس دستورالعمل های صادره برای واحدها از سوی بانک ملی ، سقف پرداخت چک فی مابین بانک ملی با بانک  توسعه صادرات مبلغ 500 میلیون ریال  و سقف واریز وجه به حساب ها فی مابین بانک ملی با بانک  یادشده به مبلغ 100 میلیون ریال می باشد.  کارمزد خدمت
 کارمزد پرداخت چک فی مابین بانک ملی و بانک  توسعه صادرات  مبلغ 10000 ریال می باشد که از آورنده چک دریافت می گردد و در خصوص واریز وجه به حسابهای بانک یادشده ، هیچگونه کارمزدی از مشتریان دریافت نمی گردد.

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel