تسهيلات ارزي

  تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي(حقيقي و حقوقي-تعاوني-خصوصي) به منظور حمايت و تامين مالي بخشي از نيازهاي ارزي توليدكنندگان و صادركنندگان خصوصي و تعاوني در بخش هاي صنعت - معدن - كشاورزي - حمل و نقل صدور خدمات فني و مهندسي و فناوري اطلاعات  در چارچوب عقود و قوانين بانكداري اسلامي از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري تسهيلات فوق اعطا مي گردد.


  تسهيلات كوتاه مدت از محل منابع بانك توسعه اسلامي

متقاضي مي بايست تاييديه امكان استفاده از تسهيلات كوتاه مدت را از وزارت امور اقتصادي و دارايي- دفتر مجامع بين الملل اخذ و به بانك ارائه نمايد.

در صورتي كه قرارداد تامين مالي منعقده به تاييد اداره تامين اعتبارات بانك مركزي رسيده باشد و توسط اين بانك خريدار و IDB نيز امضا شده باشد،افتتاح اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه مربوط صرفا به درخواست خريداري كه قرارداد تامين مالي را امضا نموده است مجاز مي باشد.


  تسهلات ارزي از محل منابع بانك
به منظور كمك به توسعه اقتصادي، گسترش صادرات و ايجاد اشتغال تسهيلات مزبور با دوره يكساله ( براي خريد مواد اوليه . مصرفي و هزينه هاي مربوط به صدور خدمات ) و چهارساله ( براي خريد ماشين آلات توليدي و خدمات مربوطه يا تكميل طرحهاي نيمه تمام) تا سقف پانصد هزار دلار براي اشخاص حقيقي و پنج ميليون دلار براي اشخاص حقوقي اعم از خصوصي و دولتي اعطا مي شود.

مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel