شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری سیبا

  1.  هر ایرانی با دارا بودن حد اقل سن 18 سال تمام (شمسی) و ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه ، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری می باشد.

  2.  فرم افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ، به منزله درخواست متقاضی افتتاح حساب بوده و اخذ  تقاضای کتبی از متقاضی ضروری نخواهد بود.

  3. با توجه به قابلیت های حساب های سیبا ،مشتریان می توانند بدون در نظر گرفتن بعد مسافت محل  کاریا سکونت خود و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه  جاری اقدام نمایید.

  4.  رسیدگی به در خواست متقاضی منوط به احراز محل سکونت ، محل کار و شغل وی می باشد .

  5.  دارندگان هر یک از انواع حسابها ی بانکی ( اعم از قرض الحسنه جاری ، پس انداز ، سرمایه  گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) نزد بانک ملی ایران یا سایر بانکها که امضاء آنها به تایید بانک  مربوطه یا شعبه افتتاح کننده حساب جاری رسیده باشد به عنوان معرف قابل قبول می باشد .

  6.  در صورتی که حساب معرف نزد سایر شعب بانک ملی ایران افتتاح گردیده باشد ، شعبه  افتتاح کننده حساب جاری با بهره مندی از امکانات سامانه متمرکز راساٌ نسبت به مطابقت و  تایید امضاء معرف اقدام خواهد نمود .

  7.  با عنایت به قانون لغو انگشت نگاری مصوب سال 1368 ، در زمان افتتاح انواع حساب بانکی لزومی به اخذ اثر انگشت نمی باشد .  


تعداد بازدید: 54972

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel