معرفی مدیران امور بانک ملی ایران

چهارشنبه 22 آذر 1396


 مدیر امور اعتباری
علی موسوی زاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۰۳
دورنگار:۶۰۹۹۲۴۸۸
پست الکترونیکی:
credit@bmi.ir
 مدیریت امور بازرسی و حسابرسی
(سرپرست)
حسن سعیدی اصل
تلفن: ۸۸۹۰۳۰۲۳
دورنگار: ۸۸۹۰۳۰۲۱
پست الکترونیکی:
--

  مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی
حبیب الله رشید ارده
      تلفن :  ۶۰۹۹۲۰۸۷     
 دورنگار : ۶۰۹۹۴۰۶۱ 
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir

مدیر امور شعب تهران 
محمدنور آزادی 
تلفن: ‌ ۸۸۱۴۰۴۰۳
دورنگار: ۸۸۸۴۸۷۴۸
پست الکترونیکی:
m.noorazadi@bmi.ir

  مدیر امور شعب منطقه یک کشور 
حمیدرضا فتحی بیرانوند
تلفن: ۳۱۶۰ ۶۰۹۹
دورنگار: ۶۰۹۹۳۸۲۲
پست الکترونیکی:
h.r.fathi@bmi.irمدیر امور شعب منطقه دو کشور 
اصلان کریمی
تلفن:‌  ۶۰۹۹۲۰۸۹
دورنگار: ۶۶۷۲۰۶۰۰
پست الکترونیکی:
a.karimi@bmi.ir

مدیر امور طرح و برنامه
حسن شهرآشوب
 تلفن: 60992816
دورنگار: 60994180
پست الکترونیکی:
h.shahrashoub@bmi.ir

 


مدیر امور مجلس
سعداله عیسی زاده
تلفن :۶۰۹۹۲۰۵۳
     دورنگار: ۶۶۷۵۲۵۵۹    
پست الکترونیکی:
s.eisazadeh@bmi.ir

مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری
حسینعلی سخندان
تلفن :61423116
     دورنگار: 66737568    
پست الکترونیکی:
h.sokhandan@bmihospital.comتعداد بازدید: 351656

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel