اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1396

دوشنبه 3 مهر 1396
- پروژه طراحی مدلی مناسب برای تدوین ساختار سازمانی متناسب با استراتژی های مالی با تاکید برسودآوری و توانمند سازی بانک ملی ایران
- طراحی مدلی مناسب برای تدوین ساختار سازمانی متناسب با ماموریت و رسالت بانک
- طراحی نظام جامع مدیریت ریسک
- تدوین نظام توسعه محصولات و خدمات نوین و طراحی سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا خدمت
- تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات بانک ملی ایران
- بازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویکرد سرویس‌گرا متناسب با ماموریت و رسالت بانک
- طراحی و استقرار مدل کسب‌وکار بانکداری مشتری محور در بانک ملی ایران
- استقرار نظام مدیریت دانش در بانک
- تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات (ITM) بانک ملی ایران
- طراحی نظام ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه بانک ملّی ایران


اولویت های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در بانک ملی ایران

• بخش های مشتریان
- بخش بندی مشتریان بانک ملی بر مبنای مدل های داده کاوی
- معرفی یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم شناسایی، ردیابی، بهره‌وری، ارزیابی برای بخش‌بندی خوشه‌ای مشتریان
- ارزیابی نیازها، انتظارات و رفتارهای مالی، فعلی و آتی مشتریان با تأکید بر مشتریان ممتاز (VIP)
- بررسی راهکارهای ترغیب مشتریان و تغییر نگرش در جهت جذب منابع ارزان‌ قیمت
- طراحی سیستم جامع بانک اطلاعاتی مشتریان در جهت رتبه‌بندی دقیق با رویکرد اعتباری و ارائه خدمات و جذب منابع

• فین تک ها و استارتاپ ها
- ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها و استارتاپ ها در حوزه مالی - بانکی
- استراتژیهای ایده یابی جهت اجرای فین تک ها و استارتاپ ها 
- استراتژی های تامین مالی در حوزه فین تک و استارتاپ ها

• محصولات و خدمات
- تعیین استراتژی جذب منابع (قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت)
- ارائه مدلی برای طراحی خدمات ومحصولات بانکی براساس نیازها و انتظارات مشتریان
- ارائه محصولات بیمه‌ای برای ابزارهای مالی پر ریسک
- طراحی و تدوین فرآیند تجاری‌سازی خدمات نوین بانکی با نگرش بر تعیین و دریافت کارمزد خدمات بانکی
- شناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان‌قیمت و ارائه الگوی مناسب
- بررسی راهکارهای جذب درآمدهای غیرمشاع 
- مدل‌سازی نقش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی داخلی و خارجی در تجهیز منابع

• واحدهای عملیاتی
- ارائه مدل درجه‌بندی ادارات امور شعب براساس شاخص‌های بانکداری نوین
- بررسی ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیندهای بانک، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار
- بررسی بهبود فرآیندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش
- عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی مدریت فرآیندهای کسب و کار
- شناسایی و تعیین بهترین مدل یا متدولوژی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار
- بررسی و مطالعه چگونگی اجرای بانکداری اختصاصی در بانک ملی ایران

• سازمانی
- بررسی بیمه‌های خدمات بانکی (سپرده، پول، اعتبار و تسهیلات)
- بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در شرایط رکود بازار
- تبیین جایگاه ضمانت‌نامه‌های ارزی در حقوق بین‌الملل و راهکارهای صیانت از حقوق بانک، ذینفعان و متقاضیان ایرانی (قانون حاکم، مرجع داوری و ...)
- بررسی و تحقیق درخصوص میزان لزوم شناسایی مشتریان بانک (CDD و KYC) و مقایسه تطبیقی بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران
- تحقیق و بررسی درخصوص ساختار عملیات تطبیق (Compliance) در بانک‌های دنیا و مقایسه آن با بانک‌های ایران
- طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی 
- بررسی مزایا و معایب واگذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصی
- بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری) در دنیا و ارائه الگویی برای بانک ملی ایران
- ضرورت، الزامات و پیش نیازهای بانکداری شرکتی

• مالی
-  بهینه سازی ترکیب منابع و مصارف
- بررسی راهکارهای نوین و موثر وصول مطالبات در بانک ملی ایران
- بررسی آثار مطالبات غیر جاری بر صورت‌های مالی بانک 
- بررسی و شناسایی تهدیدات برون سازمانی موثر بر افزایش مطالبات غیر جاری
- بررسی روشهای افزایش انگیزه بدهکاران برای باز پرداخت بدهی 
- بررسی روش های نوین تامین مالی (روش های مبتنی بر بدهی)
- بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جایگاه‌سازی (Poisitioning) در بازار خدمات مالی (بررسی موردی بانک ملی ایران)
- بررسی راهکارهای تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و راهکارهای جلوگیری از بروز آن
- بررسی عوامل موثر بر سپرده گذاری در نظام بانکی
- بررسی راهکارهای افزایش در آمدهای کارمزدی بانک
- بررسی روش های توسعه ابزارها از طریق بازار سرمایه

• بازاریابی
- بررسی ضرورت بازاریابی  دیجیتالی در بانک
- میزان تاثیر گذاری پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومی
- بررسی عوامل رضایت مندی و وفاداری مشتریان سپرده گذار اعم از حقیقی و حقوقی 
- بررسی تاثیر عوامل محسوس فیزیکی بر جذب مشتریان
- بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت 
- بررسی آثار حضور بانک در شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند
- بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردی)
- بررسی عوامل موثر در برندینگ و تبیین شاخص‌های آن در بانک ملی ایران
- بررسی و تدوین شاخص‌های مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقه‌بندی آن‌ها براساس نیاز مشتریان در هر طبقه

• منابع انسانی
- بررسی میزان کارایی و ضرورت آزمون های روان شناختی شغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدی 
- بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهداشت روانی کارکنان 
- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی  بر تعهد سازمانی کارکنان بانک
- بررسی رابطه توانمندسازی مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی 
- چگونگی شناسایی استعدادهای مدیریتی و تشکیل بانک اطلاعاتی
- بررسی تاثیر جابه جایی کارکنان بر رضایتمندی شغلی
- بررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان علاقمندی مشتریان به بانک
- ارائه راهکارهای نوین برای ارتقاء سلامت جسمانی و کاهش استرس‌های شغلی پرسنل حفاظت فیزیکی
- آسیب‌شناسی نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران

• اعتباری
- طراحی مدل مناسب اعتبار سنجی مشتریان
- آسیب شناسی نظام بررسی طرح‌ها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آن
- بررسی برون سپاری  فرآیندهای بررسی طرح‌ها، مخاطرات آن و ارائه راهکار

• استراتژی
- مطالعه تطبیقی در خصوص رتبه بندی شعب بانک ها و ارائه الگوی مناسب
- ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی بانک

فناوری اطلاعات
- استفاده ازسیستم های خبره در عملیات بانکی
- بانکداری از طریق شبکه های اجتماعی 
- نقش تکنولوژی رایانش ابری در ارائه سرویس های بانکی
- کاربرد کلان داده در صنعت بانکداری
- بررسی شیوه‌های پیاده‌سازی سیستم مرکزیCore Banking)) مبتنی‌بر بانکداری اسلامی در مقایسه با سیستم مرکزیCore Banking))بانکهای تجاری متداول در جهان.
- طراحی یک پروتکل امن در مقابل جعل هویت، ‌با رعایت گمنامی و انکارناپذیری در تولید پول الکترونیک
- بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء بانکداری مجازی 
- بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدل‌های مرتبط
- بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملی
- بررسی نحوه نهادینه شدن واسطه‌های پرداخت الکترونیک غیر بانکی در ایران

مدیریت ریسک
- مدیریت ریسک تجارت آنلاین
- بررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم کسب و کار (BCP)، در حوزه‌های فناوری اطلاعات، لجستیک و سیستم‌های بحرانی بانک ملی ایران

بین الملل
- بررسی تاثیر تحریم ها بر فعالیت های بین المللی بانک های ایرانی(فرصت ها و تهدیدها) و ارائه راهکارهای خروج از آن
- بررسی شرایط حضوربانک درسایرکشورها درقالب تاسیس ویاخریدسهام بانک خارجی

نظارت و سیاستگذاری ، مقررات و آئین نامه ها
- راهکارهای مبارزه با پولشویی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری
- بررسی نظام کنترل های داخلی در باتک به منظور کاهش ریسک عملیاتی
- بررسی حقوقی راهکارهای نوین در باب عقود اسلامی وابزارهای مالی مرتبط
- نقد و بررسی ماده 126 آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء در روند اجرایی پرونده های بانکی
- مشکلات و موانع اجرایی شدن قانون برگزاری مناقصات در بانک های دولتی
- بررسی مشکلات بانک هادرعملیات اجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج ازکشور
- تحلیل حقوقی معایب و مزایای صدور ضمانت نامه توسط شرکتهای بیمه
- بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسلامی والزامات بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات
- بررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرح ها
- بررسی و آسیب شناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی در حوزه بانکداری

 • تدارکات
- ارائه مدلی مناسب برای پیاده سازی مدیریت انرژی در بانک ملی 
- مستند سازی روشهای طراحی، اجرا، سرویس و نگهداری در ساختمان های بانک ملی
- بررسی مدیریت زنجیره تأمین و ارائه مدل بهینه در بانک ملی (مراحل نیازسنجی، تأمین، نگهداری و پشتیبانی)
- تدوین نقشه راه مقام‌سازی ساختمان‌های واجد شرایط بانک
- آسیب‌شناسی کارآمدی واحدهای تخصصی مهندسی (حداقلی) متولی ساختمان کثیر بانک، در محیط طراحی شده اداری- سازمانی سنتی (حداکثری) و ارائه برنامه و راهکارهای عملی و امکان‌پذیر، تعدیل و یا برون‌رفت از چالش موجود
- آینده پژوهی تاثیر صنعت بانکداری در تدوین برنامه استراتژیک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزات
- بررسی مزایا، معایب و موانع پیاده‌سازی استاندارهای ایزو در سازمان بانک با تاکید بر 4 استاندارد ISO50001 مدیریت انرژی، ISO14001 مدیریت سبز (محیط زیست)، ISO45001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نظام آراستگی 5S
- پژوهش در زمینه به حداقل رساندن و یا حذف تغییرات اساسی در طرح و نقشه‌های اولیه که موجب افزایش هزینه پروژه‌ها و مبلغ اولیه پیمان و بروز برخی مشکلات می‌گردد.

+ فرم تقاضای همکاری با بانک ملی ایران برای پایان نامه ی دانشجویی


فرایند بررسی طرح های پژوهشی - کارشناسی ارشد و دکتری تا مرحله انعقاد قرارداد

شماره تماس 88802414 داخلی 153 ( اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی)
آدرس پست الکترونیک :researches@bmi.ir

تعداد بازدید: 196331

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel