صد روز 100 اقدام - روز بیست و نهم

يکشنبه 1 اسفند 1395


شفاف سازی مطالبات و بدهی ها


شفاف سازی مطالبات و بدهی ها


اوراق اختیار معامله


اوراق اختیار معامله


طرح ملی بیمه


طرح ملی بیمه


پنجره واحد تجارت


پنجره واحد تجارت


توسعه اقتصادی و حمایت از تولید


توسعه اقتصادی و حمایت از تولید


کارایی مالیات در اقتصاد


کارایی مالیات در اقتصاد


توسعه دولت الکترونیک


توسعه دولت الکترونیک


تمرکز زدایی در صنعت بیمه


تمرکز زدایی در صنعت بیمه


تامین مالی از بازار سرمایه


تامین مالی از بازار سرمایه


امنیت بیمه گذاران


امنیت بیمه گذاران


سامانه سنهاب


سامانه سنهاب


رشد و رونق در شرق کشور


رشد و رونق در شرق کشور


جذب سرمایه خارجی


جذب سرمایه خارجی


درآمد واگذاری


درآمد واگذاری


شناسایی ابر ذینفعان استعلامات


شناسایی ابر ذینفعان استعلامات


صنعت بیمه


صنعت بیمه


خصوصی سازی


خصوصی سازی


هوشمندسازی عملیات مالی


هوشمندسازی عملیات مالی


کاهش ریسک کشوری


کاهش ریسک کشوری


احیای نظام مالیاتی


احیای نظام مالیاتی


افزایش بهره وری


افزایش بهره وری


رشد تراز تجاری


رشد تراز تجاری


مالیات جایگزین پول نفت


مالیات جایگزین پول نفت


عدالت مالیاتی


عدالت مالیاتی


پرهیز از رد دیون


پرهیز از رد دیون


پیاده سازی IFRS


پیاده سازی IFRS


امن سازی بازار سرمایه


امن سازی بازار سرمایه


اوراق قرضه


اوراق قرضه


سامانه جامع گمرکی


سامانه جامع گمرکی


تعداد بازدید: 28697

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailAparat Channel