یک بام و چند برنده
یک بام و چند برنده

یک بام و چند برنده

عضو شو، جایزه ببر | شهریور ماه 1396

زمان باقی‌مانده تا قرعه‌کشی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شرکت در قرعه‌کشی بام

شرکت در قرعه‌کشی

جایزه ویژه یک خودرو نیسان

هر روز یک سکه بهار آزادی

فقط با ثبت نام در سامانه بام بانک ملّی ایران

ثـبـت نـام
شرکت در قرعه‌کشی بام
برندگان قرعه کشی برندگان قرعه کشی

دوره اول


برندگان قرعه کشی برندگان قرعه کشی

دوره دوم