فوتسال

چهارشنبه 10 مهر 1398

خوزستان

خراسان رضوی

گلستان


مسابقات فوتسال (فینال)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

4-3

خراسان رضوی

خوزستان

 

مسابقات فوتسال (دیدار رده بندی)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

2-1

اصفهان

گلستان

 

مسابقات فوتسال نیمه نهایی  سه شنبه (1398/07/09)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

2-1

اصفهان

خراسان رضوی

3-2

گلستان

خوزستان

 

مسابقات فوتسال یک چهارم نهایی  دوشنبه (1398/07/08)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

2-0

تهران

خراسان رضوی

6-1

گیلان

خوزستان

4-3

مازندران

گلستان

5-1

اردبیل

اصفهان

 

مسابقات فوتسال یک هشتم نهایی (1398/07/07)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

4-2

هرمزگان

خراسان رضوی

4-0

آذربایجان غربی

خوزستان

1-0

کردستان

گیلان

5-0

قم

تهران

2-0

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

5-0

سمنان

اصفهان

6-3

سیستان و بلوچستان

گلستان

5-0

قزوین

مازندران

 

مسابقات فوتسال دور سوم مقدماتی شنبه (1398/07/06)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

2-3

کهگیلویه و بویر احمد

مازندران

0-6

مرکزی

اصفهان

1-2

کردستان

خراسان رضوی

1-0

چهار محال بختیاری

گلستان

3-4

خراسان جنوبی

سمنان

2-3

آذربایجان شرقی

قزوین

3-0

همدان

البرز

3-3

اردبیل

فارس

1-0

زنجان

یزد

1-6

هرمزگان

ایلام

 

مسابقات فوتسال دور اول مقدماتی شنبه(1398/07/06)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

1-3

گیلان

خراسان شمالی

6-0

قم

خوزستان

3-2

آذربایجان غربی

تهران

 

مسابقات فوتسال دور اول مقدماتی جمعه (1398/07/05)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

2-1

کرمان

گلستان

6-1

همدان

خراسان رضوی

2-1

فارس

سیستان و بلوچستان

1-6

آذربایجان شرقی

مرکزی

5-0

قزوین

اصفهان

8-1

خراسان جنوبی

کهگیلویه وبویر احمد

2-3

قزوین

مرکزی

4-1

سمنان

مازندران

 

مسابقات فوتسال دور اول مقدماتی پنج شنبه  (1398/07/04)

نتیجه مسابقه

نام تیم

نام تیم

6-1

خراسان جنوبی

مازندران

2-3

سمنان

کهگیلویه و بویراحمد

4-0

آذربایجان شرقی

اصفهان

2-0

البرز

خراسان رضوی

4-3

سیستان و بلوچستان

اردبیل

3-2

کرمان

چهارمحال و بختیاری

2-3

قزوین

مرکزی

9-1

زنجان

خوزستان

3-0

یزد

قم

3-2

کرمانشاه

آذربایجان غربی

3-0

هرمزگان

خراسان شمالی

4-1

ایلام

گیلان

1-1

همدان

کردستان

 


تعداد بازدید: 2048


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail