شنا

پنجشنبه 11 مهر 1398
نتایج تیمی

تهران

خراسان رضوی

گیلان



نتایج انفرادی

صد متر آزاد زیر 35 سال: مهرداد طاهریان
شصت و شش متر آزاد 36 تا 40 سال: محمد یوران
شصت و شش متر آزاد 41 تا 45 سال: سید مهدی موسوی
سی و سه متر آزاد 46 تا 50 سال: مجید منکویی
سی و سه متر آزاد 51 تا 55 سال: احمد رضا اکبری
سی و سه متر آزاد 56 سال به بالا: ابوالقاسم محمدی

صد متر آزاد زیر 35 سال: اسماعیل درویش ضفتی
شصت و شش متر آزاد 36 تا 40 سال: آرش مرتضایی
شصت و شش متر آزاد 41 تا 45 سال: حمید کاظمی
سی و سه متر آزاد 46 تا 50 سال: یوسف هرمزیان
سی و سه متر آزاد 51 تا 55 سال: سید علی زنجیر چی
سی و سه متر آزاد 56 سال به بالا: حسین بلبل پور

صد متر آزاد زیر 35 سال: داود پور حسن
شصت و شش متر آزاد 36 تا 40 سال: منوچهر کیش حضرت
شصت و شش متر آزاد 41 تا 45 سال: علیرضا ابراهیمی منش
سی و سه متر آزاد 46 تا 50 سال: محمد رضا آزمند
سی و سه متر آزاد 51 تا 55 سال: عاضم فکوری
سی و سه متر آزاد 56 سال به بالا: علی ایران منش



تعداد بازدید: 1594


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail