دو و میدانی

جمعه 12 مهر 1398
نتایج تیمی

فارس

آذربایجان شرقی

خراسان رضوینتایج انفرادی

سه هزار متر زیر 35 سال: اشکان رضائی دشتکی
دو هزار و چهارصد متر 36 تا 40 سال: بهزاد مشیر آبادی
دو هزار متر 41 تا 45 سال: محمد وزیری
هزار متر 46 تا 52 سال: محمد آزادی

سه هزار متر زیر 35 سال: سعید مرادی
دو هزار و چهارصد متر 36 تا 40 سال: اسداله چراغی سیز کوهی
دو هزار متر 41 تا 45 سال: سعید قربانی
هزار متر 46 تا 52 سال: حسن رضایی

سه هزار متر زیر 35 سال: محسن رضایی
دو هزار و چهارصد متر 36 تا 40 سال: هادی محمدی
دو هزار متر 41 تا 45 سال: علیرضا زارع
هزار متر 46 تا 52 سال: سید محید حسینیتعداد بازدید: 1439


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail