خرید دِین


با خیال راحت معامله کنید

  • آیا نیازمند وجه نقد برای سرمایه در گردش کسب و کار خود هستید؟
  • آیا کمبود نقدینگی ناشی از فروش نسیه شما را با مشکل مواجه کرده است؟
  • آیا عدم امکان پرداخت بهای نقدی کالاهای شما توسط خریداران، فروش شما را تحت تاثیر قرار داده است؟
  • اگر قصد دارید در کوتاه ترین زمان ممکن اسناد مربوط به فروش نسیه کالای خود را به وجه نقد تبدیل کنید، فرصت را از دست ندهید.

بانک ملّی ایران همگام با سیاست های خروج از رکود دولت و در راستای حمایت از کالای ایرانی و توانمند سازی بنگاه ها، دیون موضوع اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری (چک، برات، سفته) حاصل از فروش نسیه واحدهای تولیدی و بازرگانی را در قالب تسهیلات خرید دِین خریداری می کند.
امروزه خرید دِین یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی به شمار می رود که از طریق خرید دِین موضوع اسناد تجاری حاصل از فروش نسیه کمک شایانی به فروش کالاهای واحدهای یاد شده می نماید.

شرایط دریافت تسهیلات


تسهیلات خرید دِین به بنگاه های تولیدی که اسناد و اوراق تجاری، بابت فروش محصولات دارند طبق مقررات با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه با سررسید یکساله پرداخت می شود و تسهیلات خرید دِین به واحدهای غیر تولیدی هم با در نظر گرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی هر بنگاه قابل پرداخت است.

میزان تسهیلات خرید دین براساس حجم حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از فروش نسیه بنگاه ها تعیین می گردد.

میزان تسهیلات براساس ارزش فعلی اسناد تجاری بنگاه ها با اعمال نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می گردد.

تسهیلات خرید دین جزء تسهیلات کوتاه مدت به شمار میرود و سررسید آن حداکثر یک سال خواهد بود.

اعطای تسهیلات منوط به افتتاح حساب جاری، کوتاه مدت یا بلند مدت نزد بانک ملّی ایران است.

اعتبار سنجی مشتریان و ضامنین

ارائه تضمین های لازم و مورد قبول به بانک