آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی استان آذربایجان شرقی (96/4)

تاریخ: دوشنبه 13 آذر 1396 - تعداد بازدید: 898

بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از املاک  مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک، دریافت اسناد مزایده (برگه‌های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 16 روز شنبه 96/09/18 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35234089 و 35265999با پیش شماره 041تماس حاصل نمایند.

توضیحات :
1- بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش،  مبهم  و مشروط  مردود است .
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است .
4- ســپرده ( ودیعه ) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 96/09/19 درمحل ساختمان اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی،  طبقه سوم،  سالن کنفرانس بازگشـــایی خواهد شد،  لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلســـــه مذکور شرکت نمایند.
6- املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد ( هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود ).
7- برای کلیه املاک، بازدید الزامی اســت و در وضعیت موجود واگذار می‌گردد و برای املاک متصـرف‌دار، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه ملک برعهده خریدار است.
8-  در مورد املاک سرقفلی هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شـغل و در صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده خریدار است.
9- املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
10 - هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براســـاس اعلام‌نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 
11- متقاضیان شرکت در مزایده  می بایست مبلغ 000ر250ریال بابت خرید اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 
12- متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می‌بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده (که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد) صراحتاً اشاره به مدت و ســود نرخ مورد نظر براســاس جدول ذیل نمایند.
13- در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.

14 - نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نحوه فروش با شرایط نقد              

ردیف

                                                        شرح شرایط

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات ).

2

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسد .


 نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

ردیف

کاربری

مدت

شرایط اقساط

 

1

 

تجاری،  مسکونی ، اداری

 

دوساله ( 24 ماهه )

50% نقد + 50 % اقساط ماهیانه بدون سود

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه با سود20%

2

صنعتی ، کشاورزی ، دامداری وخدماتی

دوساله ( 24 ماهه )

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سود

برای دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel