مزایده املاک مازاد بانک ملی استان البرز(13-96)

تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396 - تعداد بازدید: 760

بانک ملی استان البرز در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده  عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید. متقاضیان محترم  البرز می توانند از تاریخ 1396/11/23 تا پایان وقت اداری روز 1396/11/30 همه روزه از ساعت 7:30 تا 14:30 به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطلاعات بازدید ملک، دریافت اوراق شرکت در مزایده  و تحویل پیشنهادات خود به نشانی کرج، خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان استانداری، ساختمان بانک ملی، طبقه چهارم، دایره ساختمان مراجعه و یا با تلفن 02634477649 تماس حاصل  نمایند.

قابل توجه ؛

1-بانک در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است.

2- به پیشنهاد های فاقد سپرده، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-رعایت موارد مندرج  در برگه  شرایط  شرکت  در مزایده الزامی است و بازدید از ملک امکانپذیر است.

4- متقاضیان خرید باید مبلغ 200.000ریال در وجه بانک ملی استان البرز واریز و رسید آن را تحویل فرمایند. سپرده تضمین شرکت در مزایده  پنج (5%) درصد قیمت پایه هر ملک می باشد که متقاضیان بایستی به صورت چک تضمین شده بانک ملی و یا نقدا در وجه امور شعب بانک ملی استان  البرز تودیع نمایند.

5-هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه  می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر  بانک قبل از انعقاد قرار داد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

6- املاک متصرف دار به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ  استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال  سایر موارد  به عهده خریدار واگذار می گردد( هزینه  تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).

7-برای کلیه املاک بازدید الزامی است و املاک متصرف دار به صورت نقدی و با وضع موجود واگذار می شود و تخلیه ملک به عهده خریدار است و برای املاکی که به صورت نقد و افساط واگذار می شود قرار داد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

8-آخرین مهلت  تحویل پیشنهادات ساعت 12:00 مورخ1396/12/01 است.

9- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 1396/12/02 می باشد.

10- پیشنهادات باید برای هر ملک جداگانه و به صورت سه پاکت مجزا، به نحوی که در بند شماره 19 یا 20 شرایط شرکت در مزایده  آورده شده تنظیم و هر دو پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم شود.


ردیف

نحوه فروش

1

در صورت خرید نقدی 10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد (برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% و نقد 50% الباقی دو ساله بدون سود

3

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30%  نقد و الباقی در اقساط دو ساله با سود 20درصد

4

برای املاک کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30% نقد و 70% الباقی برای اقساط دو ساله بدون سود

5

املاک متصرف دار به صورت نقدی و  یا اقساط (به روش اجاره به شرط تملیک)با ارائه وکالت نامه به فروش  می رسد.


جهت دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel