آگهی مزایده اموال منقول مازاد بانک ملی استان خوزستان

تاریخ: شنبه 19 اسفند 1396 - تعداد بازدید: 614

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خوزستان در نظر دارد از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود ماشین‌آلات منقول شرکت پلی اتیلن آلپا را واقع در شهرک صنعتی آبادان به صورت نقد به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، (برگه های شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهاد خود تا ساعت 12 روزپنج‌شنبه 1396/12/24 به محل این اداره امور واقع در اهواز- امانیه- خ سقراط شرقی- روبه‌روی درمانگاه حکیم- بانک ملی اداره امور شعب استان خوزستان- دایره کارپردازی مراجعه نمایند. ضمناً، شماره تلفن 06133360050 در ساعات اداری پاسخ‌گوی سوالات شما می‌باشد.

توضیحات

1- بانک ملی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه‌های مزایده الزامی است.

4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده 10% نسبت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان خوزستان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید اموال در ساعت9:30 صبح روزشنبه  مورخ 1396/12/26  در محل این اداره امور با آدرس فوق الذکر بازگشایی خواهد شد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

6- کلیه هزینه‌های حمل ونقل بر عهده خریدار می‌باشد.

7- بازدید از اموال الزامی می‌باشد.

8- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می‌بایست این هزینه را براساس اعلام نظر بانک واریز نماید.

9- متقاضیان خرید می‌بایست مبلغ 200,000 ریال را به حساب بستانکاران موقت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز و اصل رسید را به همراه برگه‌های تکمیل شده تحویل دهند.


شماره مزایده

شرح کالا

تعداد

مبلغ قیمت پایه به ریال

34/6

ماشین‌آلات منقول شرکت پلی اتیلن  

4قلم

17/500/000/000

34/6

ماشین‌آلات منقول شرکت پلی اتیلن 

11قلم

23/378/000/000

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel