شعبه شارجه

كد شعبه:  45
آدرس:  Bank Melli Iran Bldg, Al Qasimia, Abdul Aziz Street, Sharjah, U.A.E. P.O. Box:459

Branch Code :   45
Address :   Bank Melli Iran Bldg, Al Qasimia, Abdul Aziz Street, Sharjah, U.A.E. P.O. Box:459

Tel: 971 6 598 1111

Fax: 971 6 598 1122

Swift: MELIAEADSHJ

EMAIL: SHJSEC@bmi.co.ae


Contacts:

Job Title

Tel

Fax

EMAIL

Acting Branch Manager

971 6 598 1100

971 6 598 1188

Alizadeh@bmi.co.ae

Cash Manager

971 6 598 1131

971 6 598 1122

Fdavodi@bmi.co.ae

Accounts Manager

971 6 598 1126

971 6 598 1122

Sunita@bmi.co.ae

Credit Manager

971 6 598 1121

971 6 598 1122

Noor@bmi.co.ae

Acting Follow up Manager

971 6 598 1112

971 6 598 1122

Mghandi@bmi.co.ae

 تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail