شعبه اصلي دبي

كد شعبه:  43
آدرس:  Baniyas Street, Deira, Dubai, U.A.E., P.O. Box: 1894

Branch Code :   43
Address :   Baniyas Street, Deira, Dubai, U.A.E., P.O. Box: 1894

Tel: 971 4 2015 100

Fax: 971 4 2295 454  

Swift: MELIAEAD

Email: MAINSEC@bmi.co.ae


Contacts

Job Title

Tel

Fax

EMAIL

Acting Branch Manager

971 4 2015 154

971 4 229  5454

MarzbanP@bmi.co.ae

Acting ASS. Branch Manager

971 4 2015 190

971 4 229  5454

MarzbanP@bmi.co.ae

ASST. Cash Manager

971 4 2015 170

971 4 2015 289

Maincash@bmi.co.ae

LC Acting Manager

971 4 2015 180

971 4 2015 286

Sbeena@bmi.co.ae

Credit DEPT

971 4 2015 194

971 4 229 5454

maincr@bmi.co.ae

Recovery & Follow up Manager

971 4 2015 130

971 4 229 5454

Mfallah@bmi.co.ae

Account Department

971 4 2015 158

971 4 229 5454

Pmanoj@bmi.co.ae
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail