شعبه فجيره

كد شعبه:  74
آدرس:  Bank Melli Iran Bldg, Hamad Bin Abdullah Street, P.O Box:248, Fujairah, U.A.E

Branch Code :   74
Address :   Bank Melli Iran Bldg, Hamad Bin Abdullah Street, P.O Box:248, Fujairah, U.A.E

 Tel: 971 9 222 2551

Fax: 971 9 222 4271

Swift: MELIAEADFUJ

EMAIL: FUJSEC@bmi.co.aeContacts:

Job Title

Tel

Fax

EMAIL

Acting Branch Manager

971 9 2222 551

971 9 2222 551

FUJMGR@bmi.co.ae

 

 

 تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail