شعبه رأس‌الخيمه

كد شعبه:  72
آدرس:  Bin Mohd Bldg, P.O. Box: 5270, Al Nakheel Shaqar, Ras Al Khaimah, U.A.E

Branch Code :   72
Address :   Bin Mohd Bldg, P.O. Box: 5270, Al Nakheel Shaqar, Ras Al Khaimah, U.A.E

Tel: 971 7 222 9400

Fax: 971222 8797

Swift: MELIAEADRAS

EMAIL: RAKSEC@bmi.co.ae


Contacts: 

Job Title

Tel

Fax

EMAIL

Acting Branch Manager

971 7 222 9400

971 7 222 8797

RAKMGR@bmi.co.ae

 

 تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail