آرين بانك افغانستان - شعبه كابل

كد شعبه: 
آدرس:  second street ansari square,behind of central hotel, kabul afghanistan

Address: second street ansari square,behind of central hotel, kabul afghanistan

Tel: +9320 220 39 94-7

Fax: +9320 220 40 10

Email:info@arian-bank.com.af

SWIFT code: AFABAFKAXXX 

Contacts:

Job Title

Name

Tel

Email

Acting Chief Manager(kabul)

Nahi Akrami

009320 220 39 94

cm-kabul@arian-bank.com.afتمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail