آرين بانك افغانستان - شعبه هرات

كد شعبه: 
آدرس:  Ferdawsi St.(Old Telecommunication St.), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan, PO.Box: 5810

Address: Ferdawsi St.(Old Telecommunication St.), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan, PO.Box: 5810

Tel: +9340 23 30 56-9

Fax: +9340 23 3058

Email:  info-herat@arian-bank.com.af

SWIFT code: AFABAFKAXXX

Contacts:


Job Title

Name

Tel

Email

Acting Chief Manager

Mahmood Shikhzada

009340 23 30 57

cm-herat@arian-bank.com.af
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail