آرين بانك افغانستان - شعبه هرات

كد شعبه: 
آدرس: 

Arian Bank Afghanistan


Herat Branch

Ground Floor, Otaghe  Tejarat Building

Bank Khoon Road

Herat, Afghanistan

مسدئول شعبه
0093-779057662
40226261
cm-herat@arian-bank.com.af
معاون محلي شعبه                          
0093-700426350
dm-herat@arian-bank.com.af
تلفن‌هاي شعبه
0093-700442230
796808974
777434480
700402501
پست الكترونيكي
loan-herat@arian-bank.com.af
hc.herat@arian-bank.com.af
accounting-herat@arian-bank.com.af
it-herat@arian-bank.com.afتمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail