قوانین و مقررات سایت
قوانین و مقررات سایت بانک ملّی ایران به شرح زیر می باشد :
  • این وب سایت به منظور اطلاع رسانی ایجاد شده و كلیه اطلاعات قابل دسترسی بعنوان اطلاعات عمومی میباشد و مبنای تصمیم گیری تجاری نیست.
  • پیوند و ارتباط با سایر سایتهایی كه در این وب سایت گرد آورده شده صرفا” برای اطلاع رسانی و راحـتی شما استفاده كننده محترم میباشد و بانك ملی ایران هیچگونه مسئولیتی را درقبال استفاده از آن را به عهـــده نخواهد گرفت.
  • ایمیل های ارسالی از طرف بخش های مختلف سایت تنها بنا به درخواست شما ارسال خواهد شد و اطلاعات پروفایل شما نزد سایت محفوظ است و بهیچوجه در اختیار افراد ثالث قرار داده نخواهد شد.
  • در صورتیكه شما از طریق این وب سایت باعث وارد آوردن خسارت مستقیم یا غیر مستقیم به بانك ملی شوید بدینوسیله شما متعهد میشوید كه این خسارتها را به طور كامل پرداخت نمایید.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail