قرض الحسنه

  قرض الحسنه ازدواج

شرايط و مقررات:


متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد.


افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ( اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند )


مبلغ تسهيلات حداكثر 000ر000ر30 ريال، مشروط برآنكه متقاضي قادر به پرداخت اقساط باشد.


سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.


مدت بازپرداخت آن حداكثر سه سال و به اقساط مساوي ماهيانه (36 قسط ) است.


نرخ كارمزد طبق تعرفه بانك مي باشد.


اعطاي قرض الحسنه ازدواج براي تهيه جهيزيه و ازدواج به متقاضياني كه براي بار دوم ازدواج مي كنند و يا بيش از يك سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته است ،‌مقدور نمي باشد.


مدارك مورد نياز:


دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب )


اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين ( از هر كدام يك برگ )‌ تذكرات:


هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست.
  قرض الحسنه ضروري

مدارك مورد نياز:


دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب)


اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه


اصل و كپي كارت ملي


معرفي ضامن / ضامنين معتبر و مورد قبول شعبه


اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامن/ضامنين


  3عدد تمبر مالياتي (از بانك تهيه شود)تذكرات:

هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست.


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailInstagramAparat Channel