بانک کارگشایی

  تاریخچه

 تاریخچه بانک کارگشایی 

دهم آبان 1305 هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی سرمایۀ اولیه آن ازمحل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظروزارت مالیه(دارائی)وقت انجام وظیفه می نمود.

 پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال1307 از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید. تغییرنام به بانک کارگشائی درسال1318 با تأسیس بانک رهنی ایران(بانک مسکن فعلی)به علت تشابه اسمی صورت گرفت. 
 بانک کارگشایی از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده ودارای یک شعبه مرکزی ودوشعبۀ امیرکبیر و امیریه درتهران وحدود پنجاه شعبۀ دیگر دراستانها می باشد.
نظربه اینکه توسعه بانک کارگشایی دردستورکارطرح تحول بانک ملی قرارداردلذامقررگردیده درکلیه مراکزاستانها وشهرهای پرجمعیت شعبه بانک کارگشایی تأسیس گردد که اسامی وآدرس شعب قدیم وجدیدالتأسیس به شرح جداول ذیل اعلام می گردد.
  خدمات

خدمات:
      1- اعطای تسهیلات تاسقف 100 میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی دو فقره قرارداد
      2- واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی بانک کارگشائی 
      3- بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری (حراج) ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید.
      4- تسهیلات مزبورازمنابع قرض الحسنه تأمین وپرداخت می گردد وچنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید.


     


  شعب

آدرس و شماره تلفن و دورنویس  مرکزوشعب تابعه(قدیم)


نام بانک


آدرس


تلفن


دورنویس


شعبه مرکزی


تهران – خیابان مولوی - میدان محمدیه - پلاک 587 

55616140
55632943


55621441


شعبه امیرکبیر


" خیابان ری - ایستگاه آصف


33550069


33132929


شعبه امیریه


" خیابان ولیعصر - سرپل امیربهادر


55382046


55370030


شعبه اصفهان


میدان امام حسین(ع)ابتدای چهارباغ پائین جنب هتل پیروزی ساختمان اداره امورشعب


32225778 -031


32241347-031


شعبه تبریز


خیابان دارایی جنب اداره دارایی - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز


5242337 3- 41


35236913-041


شعبه زنجان


سبزه میدان - جنب بانک ملی مرکز


33322096 -024


33224060-024

33262899- 0241


شعبه شیراز


خیابان شهرداری - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

32231006-071
2221002 -071


2222341 3-071


شعبه قزوین


سبزه میدان – جنب ساختمان بانک ملی مرکز


11-2245410-028


2245412- 028


شعبه کرمان


خیابان عدالت


32222460 -034


2222360- 034


شعبه کرمانشاه


خیابان مدرس -ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

37216824-083
37216823 -083

37277005-083
37211115 -083


شعبه مشهد


خیابان امام خمینی - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز


2225054 -051


32219353 -051


شعبه همدان


خیابان شریعتی


32520175 -081


32522099 -081


شعبه یزد

خ ایت اله کاشانی کوچه هلال احمر


6292500-035


6292501-035

         آدرس وشماره تلفن شعب جدیدالتأسیس بانک کارگشایی
   


نام بانک


آدرس


تلفن


دورنویس


اراک


خیابان امام خمینی ابتدای بازار


32215924-086


32226020-086


بروجرد


بروجرد- میدان شهدا ساختمان ملی مرکزی


42615304-066


42615301-066 


  بم


بم- خیابان شهیدصدوقی- جنب بانک ملی بم

44217260
44216550-034 


44212002-034


بیرجند


بیرجند میدان اول شهیدمدرس طبقه فوقانی بانک ملی مدرس

32230200
32233874-056


  32222567-056


جیرفت


جیرفت- میدان امام خمینی- جنب بانک ملی جیرفت


43215041-034


43215042-034


خرم آباد


خرم آباد- خیابان امام خمینی چهار راه بانک شعبه مرکزی بانک ملی


33320542-066


  33320542-066


رشت


رشت- میدان فرهنگ- بانک کارگشائی


33328322-013


33320925-013


زاهدان


زاهدان- خیابان طالقانی


33229421-054

33229422

33229423


33229423-054


سمنان


سمنان- بلوار17 شهریور


33355423-023


33324026-023


سنندج


سنندج – خیابان طالقانی- جنب سنندج


22-33171421-087


2271420-087


گرگان


گرگان- میدان وحدت شهرداری سابق


32230201-017


2230301-017     
 


قم


 قم – خیابان آیت اله مرعشی ساختمان قم


37757741-025


37757741-025


کرج


کرج – خیابان شهید بهشتی نرسیده به بیمارستان  امام روبروی شهربانی  طبقه فوقانی کرج


32232124-026


32233729-026


مراغه


مراغه – چهار راه شهدای طلوع فجر


37236674 -041


37222214- 041

  ارومیه

ارومیه - میدان انقلاب خ آیت اله کاشانی خ کشتگر

32246649 - 044    

   32246448 - 044      

یاسوج           


یاسوج - خ میرزای شیرازی                     

33228324

33220136 - 074

33233013 - 074

برازجان

- میدان امام خمینی -  برازجان - طبقه اول                               

4232281 -0773     

4232282 - 0773

بجنورد

بجنورد - خیابان امیریه جنوبی - جنب بانک ملی شهید امامی

 42239187-058   

 42238720-058

42221821-058       


ساوه      

ساوه - خیابان استادمطهری - میدان  شهید صفری

42425652 - 086

42425658-086

 اهواز

خ ازادگان جنب بانک ملی                          

2219416-0611       

2219416-0611

  
سبزوار

خ اسرارشمالی جنب شهرداری                     

  44220667-051

44229251-051 


سیرجان

خ امام خمینی بانک ملی مرکزی                    

42271812-034

 

42271811-034

  
رفسنجان

میدان انقلاب  بانک ملی مرکزی                   

34253385-034

34259600-034 

34259600-034 

  
اردبیل    

خیابان امام خمینی جنب استانداری زیرزمین اردبیل

04533254385        

33254389-045

   
بابل      

میدان هلال احمر خ صالح طبری ساختمان بانک کارگشایی بابل

32220472-011 

 32209071-011

           
تربت جام

میدان مرکزی بانک ملی تربت جام             

52538001-051 

52536755-051 

   
ساری    

میدان امام حسین طبقه زیرزمین بانک ملی ممتاز ساری

33321841-011 

33310423-011

نیشابور  

خیابان امام خمینی مقابل کال منوچهری بانک ملی نیشابور                                 

42234076-051       

42246001-051 

  
ایلام    

میدان امام خمینی ط همکف ساختمان اداره امورشعب استان ا یلام

3382303-0841        

3382302-0841

بندرعباس

میدان 17 شهریور (شهربانی سابق ) طبقه دوم بانک ملی بندرعباس

2251088-0761

2251089-0761

گلپایگان  

خ امام ط فوقانی شعبه مرکزی                  

57453777

57453778-031

57453779-031

57422427-031

بندرانزلی

میدان امام  ساختمان شعبه مرکزی           

44553630-013

44551140-013  

44551831-013           

کاشان  

خ میرعماد جنب شعبه مرکزی               

55470102-031 

55444422-031

گنبد 

خ حافظ شمالی نبش مطهری                 

33238180-017

33238191-017

الیگودرز   

خ امام خمینی بالاترازمیدان امام حسین      

43322133-066

43322133-066
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel