سپرده قرض الحسنه جاری

  شرايط و مدارك لازم برای افتتاح حساب

اهليت متقاضي - عبارت است از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق و اعمال و اجراي آن، بعبارت ديگر عاقل، بالغ و رشيد بوده ‏، محجور نباشد و 18 سال تمام شمسی سن داشته باشد و افتتاح حساب برای افراد کمتر از 18 سال منوط به ارائه حكم رشد صادره از سوي مراجع ذيصلاح است .

درخواست كتبي متقاضي

ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار

داشتن معرف مورد قبول  كه هويت او نزد بانك محرز باشد.  مراحل افتتاح حساب

رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل، محل كار و سكونت وي و حصول اطمینان از صحت آنها 

استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری

تكميل متن و ظهر فرم های افتتاح حساب توسط متقاضي و امضاي آن در حضور متصدي مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کد ملی و کد پستی متقاضی

درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگي، شماره حساب و نام شعبه اي كه معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود  مدارك لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركتها ( اشخاص حقوقی):

تقاضاي شركت مبني بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري كه به امضاي صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت رسيده باشد

ارائه  اصل و تصويرکارت ملی و شناسنامه عکسدار  صاحبان شركت

يك نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شركت

يك نسخه رونوشت مصدق شركت نامه شركت

آگهي روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران مبني بر تاسيس شركت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات ، انتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و معرفي اشخاصي كه حق امضاي چكها و اسناد تعهدآور شركت را دارند .

معرفي يك نفر معرف مورد قبول بانك

توجه : در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می باشند و نیز اشخاصی که چکها را به وکالت امضاء می نمایند الزامی است.نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری

حسابهای جاری که براساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح گردیده است صرفاً براساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد خواهد بود :

          دستور مراجع قضایی

          دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

          تقاضای کتبی مشتری


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel