تعمیر مسکن

  تعمیر مسکن با سند شش دانگ


شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:


متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد.


افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)


مبلغ تسهیلات 000ر000ر100 ریال و بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد.


سن متقاضی حداقل 18 سال تمام باشد.


نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداکثر 3 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36قسط) است.


نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای می باشد. مدارک مورد نیاز:


اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین ( از صفحات اول ، دوم و توضیحات)


اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین (متن و ظهر)


اصل و کپی سند ششدانگ مالکیت منزل یا آپارتمان متقاضی (که بایستی در محدوده شعبه باشد)


تصویر فیش آب ، برق ، گاز و تلفن ( دو مورد کافی است )


گواهی اشتغال به کار یا فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق


معرفی ضامن/ضامنین معتبر و مورد قبول بانک


اصل و کپی فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنین


دو عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود)


تذکرات:


هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست.


اعطای تسهیلات به اشخاصیکه دارای تسهیلات بااقساط سررسید گذشته ومعوق و یا دارای سابقه چک برگشتی می باشند امکان پذیر نخواهد بود.  تعمیر مسکن فاقد سند شش دانگ

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد.


افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)


مبلغ تسهیلات حداکثر 000ر000ر10 ریال و بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد.


سن متقاضی حداقل 18 سال تمام باشد.


نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداکثر 3 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36 قسط) است.


نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای می باشد.


مدارک مورد نیاز :


اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین ( از صفحات اول ، دوم و توضیحات)


اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین (متن و ظهر)


اصل و کپی کلیه‌اسناد مالکیت‌منزل یا آپارتمان متقاضی (ازقبیل قولنامه ، قبوض آب و برق و گاز و....) که بایستی در محدوده شعبه باشد.


گواهی اشتغال بکار یا فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق


معرفی ضامن /ضامنین معتبر و مورد قبول بانک


اصل و کپی فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنین


دو عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود)BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel