شرکتهای بانک ملی ايران

 شركتهاي تحت پوشش بانك ملي ايران تا پايان فروردين ماه 1389: 


رديف نام شركت
1 گروه صنعتي بلا
2 ملي‌مسكن‌وصنايع‌ساختماني
3 آزادراه‌قزوين-زنجان
4 چاپ‌ونشربانك‌ملي‌ايران
5 آزادراه‌باغچه-مشهد
6 جهان فيض
7 صرافي ملي ايران
8 كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌مأمونيه‌‌ساوه 
9 كشت‌وصنعت‌ودامپروري لرستان 
10 كارگزاري‌بانك‌ملي‌ايران
11 آزادراه‌زنجان-تبريز
12 قندوتصفيه‌شكراهواز
13 بانك قرض الحسنه مهر ايران 
14 فروش اموال مازادبانكها (فام)
15 بيمارستاني‌بانكهاي‌كشور
16 داده‌ورزي‌ سداد
17 سرمايه‌گذاري‌بانك‌ملي‌ايران
18 آزادراه‌كنارگذرشمالي‌مشهد
19 صنايع‌چوب‌وكاغذمازندران
20 توسعه‌نيشكروصنايع‌جانبي
21 ملي انفورماتيك
22 كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌پارس
23 فروشگاههاي‌زنجيره‌اي‌رفاه
24 سپرده‌گذاري‌مركزي‌اوراق‌بهاداروتسويه‌وجوه
25 صندوق‌مالي‌وتوسعه‌تكنولوژي
26 سيمرغ
27 ساماندهي مطالبات معوق 
28 سرمايه‌گذاري‌ملي ايران
29 مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران
30 بيمه‌ اتكائي امين
31 بيمه‌‌معلم‌
32 سرمايه‌گذاري‌توسعه‌وعمران‌زاگرس
33 خدمات‌بهداشتي‌ودرماني‌اصفهان
34 سرمايه‌گذاري‌كومش‌گستر
35 سرمايه‌گذاري توسعه‌صنعتي‌ايران
36 سامان‌گستر
37

المكاسب دبي

38


تعداد بازدید: 19,983


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail