روسای ادارات امور شعب (به ترتیب حروف الفبا)

سه شنبه 26 دی 1396

استان آذربایجان غربی
علی اصغر اصغرزاده
تلفن: ۰۴۴۳۳۴۵۳۸۸۸
دورنگار: ۰۴۴۳۳۴۵۳۸۰۸
پست الکترونیکی:
bmi5100@bmi.ir


استان آذربایجان شرقی
محمد سلطانی - سرپرست
تلفن: ۰۴۱۳۵۲۳۷۱۹۱
دورنگار: ۰۴۱۳۵۲۳۰۷۰۱
پست الکترونیکی:
bmi4400@bmi.ir

استان اردبیل
حجت اله شاکری
تلفن:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۲۰
دورنگار:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۱۴
پست الکترونیکی:
 bmi4850@bmi.ir

  استان البرز
   عبداله جلالی
تلفن: ‌ ۰۲۶۳۴۴۴۸۰۰۱
دورنگار: ۰۲۶۳۴۴۰۳۵۵۱
پست الکترونیکی:
 bmi2620@bmi.ir

استان اصفهان
مرتضی نصری
تلفن: ‌ ۰۳۱۳۲۲۲۷۴۶۵
دورنگار: ۰۳۱۳۲۲۴۱۳۴۹
پست الکترونیکی:
 bmi3000@bmi.ir

استان ایلام
علی اشرف یوسفی قیاسی
تلفن: ۰۸۴۳۳۳۳۱۰۱۴
دورنگار:۰۸۴۳۳۳۶۰۹۴۶
پست الکترونیکی:
bmi5980@bmi.ir

استان بوشهر
کریم ریگی زادگان
تلفن:‌  ۰۷۷۳۳۳۲۱۷۰۱
دورنگار:۰۷۷۳۳۳۲۱۶۹۸  
پست الکترونیکی:
bmi7700@bmi.ir

استان تهران - شرق
محمد جواد داوری
تلفن:‌  ۰۲۱۷۷۵۰۱۳۷۴
دورنگار:۰۲۱۷۷۵۳۸۹۸۲
پست الکترونیکی:
bmi0353@bmi.ir

استان تهران - شمال
محمدرضاصدری  
تلفن:‌  ۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۴
دورنگار:۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۶
پست الکترونیکی:
bmi0351@bmi.ir

استان تهران - جنوب
افشین کاظمی
تلفن:‌  ۰۲۱۳۳۸۹۱۴۶۰
دورنگار:۰۲۱۳۳۸۹۱۴۵۰
پست الکترونیکی:
bmi0352@bmi.ir

استان تهران - غرب
یحیی حبیبی

تلفن:‌  ۰۲۱۶۶۰۲۵۲۵۲
دورنگار:۰۲۱۶۶۰۲۵۴۶۵
پست الکترونیکی:
bmi0354@bmi.ir
استان تهران - مرکزی
علی خسروی

تلفن:‌  ۰۲۱۸۸۸۴۰۰۲۰
دورنگار:۰۲۱۸۸۸۲۲۰۵۷
پست الکترونیکی:
bmi0350@bmi.ir


استان چهار محال و بختیاری
احمدرضا صباغی فرادنبه
تلفن: ۰۳۸۳۲۲۴۰۱۶۱
دورنگار:۰۳۸۳۲۲۲۹۷۶۸
پست الکترونیکی:
bmi3270@bmi.ir

استان خراسان شمالی
علی اصغر هدایتی
(سرپرست)
تلفن: ۰۵۸۳۲۷۲۰۵۷۹
دورنگار:۰۵۸۳۲۷۲۰۴۲۱
پست الکترونیکی:
bmi8600@bmi.ir

استان خراسان جنوبی
حمید دهباشی
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۲۴۴۴۰
دورنگار:۰۵۶۳۲۲۲۵۰۴۶
پست الکترونیکی:
bmi8700@bmi.ir

استان خراسان رضوی
حسن مونسان
   تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۳۲۳۶
دورنگار:۰۵۱۳۷۶۴۶۴۸۸
پست الکترونیکی:
bmi8500@bmi.ir

استان خوزستان
سعید طاهری
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۱ 
دورنگار:۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۴
پست الکترونیکی:
bmi6500@bmi.ir

استان زنجان
سید احمد طاهری
   تلفن: ۰۲۴۳۳۷۷۰۰۴۳
دورنگار:۰۲۴۳۳۷۷۰۲۷۹
پست الکترونیکی:
bmi4300@bmi.ir

استان سمنان
احمد بهکار مرام
    تلفن: ۰۲۳۳۳۳۲۱۵۷۰
دورنگار:۰۲۳۳۳۳۴۱۴۲۸
پست الکترونیکی:
bmi2500@bmi.ir

استان سیستان و بلوچستان
وحید رضا صمد زاده
   تلفن: ۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۰
دورنگار:۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۳
پست الکترونیکی:
bmi8300@bmi.ir

استان فارس
عبدالناصر بذر افشان
    تلفن: ۰۷۱۳۲۲۲۹۴۳۰
دورنگار:۰۷۱۳۲۲۲۲۸۴۱
پست الکترونیکی:
bmi7200@bmi.ir

استان قزوین
علی یزدان دوست
  تلفن: ۰۲۸۳۳۵۵۴۸۱۱
دورنگار:۰۲۸۳۳۵۵۹۷۰۰
پست الکترونیکی:
bmi2670@bmi.ir

استان قم
غلامرضا صادق زاده خوئی
   تلفن: ۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۲
دورنگار:۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۳
پست الکترونیکی:
bmi2700@bmi.ir

استان کردستان
سیامک عباسی
   تلفن: ۰۸۷۳۳۲۳۳۵۰۵
دورنگار:۰۸۷۳۳۲۴۴۲۹۵
پست الکترونیکی:
bmi5600@bmi.ir

  استان کرمان
جاوید قوامی
    تلفن: ۰۳۴۳۲۲۲۰۰۸۶
دورنگار:۰۳۴۳۲۲۲۰۲۳۷
پست الکترونیکی:
bmi8000@bmi.ir

استان کرمانشاه
بهزاد جلیلیان
   تلفن: ۰۸۳۳۸۲۴۷۰۱۷
دورنگار:۰۸۳۳۸۲۴۷۰۱۶
پست الکترونیکی:
bmi5700@bmi.ir

استان کهگیلویه و بویر احمد
احداله امیری
   تلفن: ۰۷۴۳۳۲۲۷۲۰۰
دورنگار:۰۷۴۳۳۲۲۵۸۸۸
پست الکترونیکی:
bmi7100@bmi.ir

استان گلستان
خانعلی رشیدی
تلفن: ۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۸
دورنگار:۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۹
پست الکترونیکی:
bmi9200@bmi.ir

استان گیلان
سید کوروش معالی
تلفن: ۰۱۳۳۳۱۱۳۴۰۱
دورنگار:۰۱۳۳۳۱۱۳۴۰۰
پست الکترونیکی:
bmi3700@bmi.ir

استان لرستان
 بیژن مقدم بیرانوند
تلفن: ۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۳
دورنگار:۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
bmi6400@bmi.ir

استان مازندران
موسی اسلامیان
تلفن: ۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۶
دورنگار :۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۷  پست الکترونیکی:
bmi9600@bmi.ir

استان مرکزی
احمد ملکی راد
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۴۰۰۷۷
دورنگار:۰۸۶۳۲۲۴۲۰۵۶
پست الکترونیکی:
bmi2800@bmi.ir

استان هرمزگان
عبداله آبسواران
تلفن: ۰۷۶۳۳۶۶۹۸۸۵
دورنگار:۰۷۶۳۳۶۸۲۹۷۵
پست الکترونیکی:
bmi7809@bmi.ir

استان همدان
محمد طوماسی
تلفن: ۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۲
دورنگار:۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۱
پست الکترونیکی:
bmi6100@bmi.ir
 
استان یزد
محمد رضایی
تلفن: ۰۳۵۳۵۲۲۱۷۷۷
دورنگار:۰۳۵۳۵۲۲۱۶۶۶
پست الکترونیکی:
bmi3500@bmi.ir

تعداد بازدید: 341403

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel