پرسشنامه در خصوص«ارتباط تجربه مشتري در فضاي مجازي و وفاداري:موردكاوري صنايع خدماتي»

1395/02/29
اين پرسشنامه به منظور بررسي تجربه مشتريان بانك ملي در حوزه بانكداري الكترونيك طراحي شده است.نتايج مفيد اين تحقيق در گرو پاسخ دقيق و صادقانه شماست.
بنابراين خواهشمنديم هر جمله را با دقت بخوانيد و ميزان موافقت يا مخالفت خود را مشخص نمائيد.
1) جنسيت

 

2) سن

 

3) ميزان تحصيلات

 

4) ميزان آشنايي با كامپيوتر

 

5) از كداميك از سامانه هاي اينترنتي بانك ملي استفاده مي نمائيد؟

 

6) هرچند وقت يكبار از سامانه هاي اينترنتي بانك ملي استفاده مي نمائيد؟

 

7) شرايط محيطي شعب اين بانك مانند درجه حرارت،تهويه و ميزان سروصدا خوب مي باشد.

 

8) نماي خارجي شعب اين بانك براي من جذاب است.

 

9) شعب اين بانك در محل هايي با دسترسي راحت قرار گرفته اند.

 

10) ساعات كاري شعب اين بانك مناسب و كافي است.

 

11) دسترسي به دستگاه هاي خودپرداز(ATM) اين بانك راحت است.

 

12) لوگو،نشانه ها،بروشورها و تبليغات اين بانك كاملا مورد رضايت من است.

 

13) اين بانك خدمات مفيد و نوآورانه اي را پيشنهاد مي دهد.

 

14) اين بانك خدمات جديدش را به خوبي معرفي مي نمايد.

 

15) من به راحتي مي توانم در سامانه هاي اينترنتي اين بانك وارد شوم.

 

16) كار با سامانه هاي اينترنتي اين بانك براي من راحت است.

 

17) در مقايسه سامانه هاي اينترنتي اين بانك با سامانه هاي اينترنتي ساير بانك ها، مي توانم تراكنش هاي بانكي ام را طي مراحل كمتري انجام دهم.

 

18) سامانه هاي اينترنتي اين بانك طراحي وب زيبايي دارند.

 

19) صفحات موجود در سامانه هاي اينترنتي اين بانك بدون مشكل و دقيق مي باشند و دانلودهاي لازم به سرعت انجام مي شود.

 

20) طراحي سامانه هاي اين بانك خلاقانه است.

 

21) محتواي اطلاعاتي سامانه هاي اينترنتي اين بانك براي من مفيد مي باشد.

 

22) براي من مشكل است كه اطلاعات مورد نيازم را در سامانه هاي اينترنتي اين بانك پيدا كنم.

 

23) محتواي اطلاعاتي موجود در سامانه هاي اينترنتي اين بانك براي من به راحتي قابل فهم مي باشد.

 

24) پردازش هاي انجام شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك اكثرا به روز و بدون خطا مي باشد.

 

25) انجام تراكنش ها در سامانه هاي اينترنتي اين بانك در اكثر مواقع سريع است.

 

26) من مي توانم تنظيمات سامانه هاي اينترنتي اين بانك را مطابق نيازم شخصي سازي نمايم.

 

27) ساختار اطلاعات ارائه شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك واضح و روشن است.

 

28) صفحات مختلف مربوط به سامانه هاي اينترنتي اين بانك به سرعت باز مي شوند.

 

29) بانك قادر است خدمات و محصولاتش را مطابق نياز من تغيير دهد.

 

30) من اطمينان دارم داده هايي كه توسط من ارسال گشته اند،دقيقا انتقال مي يابند.

 

31) ارتباطات ايمن سامانه هاي اينترنتي اين بانك از اطلاعاتي كه توسط من ارسال گشته اند،حفاظت مي نمايد.

 

32) باتوجه به بستر ايمن سامانه هاي اينترنتي اين بانك صحت داده هاي ارسالي از طرف من مورد تائيد است.

 

33) من از خدمات ارائه شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك به طور مثبت ياد خواهم كرد.

 

34) خدمات ارائه شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك به طور كامل پاسخ گوي نيازهاي من است.

 

35) من به طور كلي از سامانه هاي اينترنتي اين بانك راضي هستم.

 

36) خدمات ارائه شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك،مطابق انتظارات من نيست.

 

37) من همچنان از سامانه هاي اينترنتي اين بانك استفاده خواهم كرد.

 

38) من استفاده از سامانه هاي اينترنتي اين بانك را به دوستانم پيشنهاد خواهم كرد.

 

39) من تمايل دارم بازهم از خدمات ارائه شده در سامانه هاي اينترنتي اين بانك استفاده نمايم.

 


هر کاربر تنها یکبار مجاز به ارسال فرم می‌باشد. لطفاً کد ملی خود را با دقت وارد نمایید.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail