پرسشنامه در خصوص«ارائه مدل جهت انتخاب سیستم مدیریت دانش با استفاده از شبکه ANP و کارت امتیاز متوازن بانک ملی ایران »

1395/05/19
پرسشنامه حاضر به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان«ارائه مدل جهت انتخاب سیستم مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیاز متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) در بانک ملی ایران» تهیه گردیده است.
نظر به اینکه دستاوردهای این تلاش علمی می تواند راهگشای بانک ها و موسسات مالیو اعتباری باشد، مستدعی است مسئولین شعب با توجه به تجارب مفید و دیدگاه ارزشمند خود با صرف دقت و مطالعه دقیق سوالات،پژوهشگر را در انجام این پژوهش یاری فرمایند.
پاسخ ها شامل گزینه های "خیلی کم، کم،متوسط، زیاد و خیلی زیاد" بوده و امتیاز گزینه ها به ترتیب از 1 تا 5 نمره می باشد.
شایان ذکر است این پرسشنامه بی نام بوده و از یافته های تحقیق صرفا استفاده علمی به عمل می آید از اینکه در انجام این پژوهش ما را یاری می رسانید کمال امتنان را داریم.
با تشکر
1) جنسیت

 

2) سن

 

3) میزان تحصیلات

 

4) سنوات خدمت در بانک

 

5) عنوان شغلی در شعبه
   

 

6) استان محل خدمت
   

 

7) فاصله بین اخذ تصمیمات تا اجرای آنها(میزان تشریفات اداری)

 

8) شفافیت قوانین و دستورالعمل ها

 

9) میزان دوباره کاری ها و آشفتگی امور

 

10) استفاده از شیوه های نوین در انجام امور

 

11) تلاش در جهت بهبود مستمر فرایندهای انجام کار

 

12) به روز بودن لوازم و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 

13) رشد سالیانه مشتریان شعبه

 

14) درصد مشتریان فعال شعبه نسبت به کل مشتریان شعبه

 

15) درصد مشتریان شعبه دارنده ملی کارت

 

16) درصد مشتریان شعبه استفاده کننده از خدمات الکترونیک نظیر همراه بانک،اینترنت بانک و ...

 

17) تعداد شکایات مشتریان از شعبه

 

18) میزان رضایت مشتریان از عملکرد شعبه

 

19) میزان وفاداری مشتریان به شعبه

 

20) مناسب بودن نحوه برخورد با مشتری در ساعت شلوغی

 

21) راهنمایی و آموزش مناسب مشتریان

 

22) میزان آراستگی پرسنل شعبه

 

23) سرانه آموزش پرسنل شعبه (نسبت مجموع ساعات آموزش پرسنل به کل پرسنل)

 

24) سطح رضایت پرسنل شعبه

 

25) سطح مهارت های ارتباطی (روابط عمومی) پرسنل شعبه

 

26) میزان خلاقیت و ابتکار پرسنل شعبه

 

27) میزان مشارکت و کار تیمی پرسنل شعبه

 

28) تعداد پیشنهادهای ارائه شده توسط پرسنل شعبه

 

29) درصد پرسنل دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر

 

30) سطح مهارت فناوری اطلاعات (IT) پرسنل شعبه

 

31) میزان بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در شعبه

 

32) برخورداری از فضای کاری مطلوب و مناسب

 


هر کاربر تنها یکبار مجاز به ارسال فرم می‌باشد. لطفاً کد ملی خود را با دقت وارد نمایید.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail