پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد در بانک ملی ایران

1397/04/31
بانک ملی ایران به عنوان پیشرو در میان بانک های دولتی، اقدام به بهبود نظام ارزشیابی خود نموده است. در این راستا تغییر نگرش از ارزشیابی به نگرش مدیریت عملکرد در بانک ملی ایران اولین قدم می باشد. در مدیریت عملکرد تلاش می شود تا با بهبود فرایند اجرای نظام ارزیابی عملکرد، نگرش جامع و کلان نسبت به اثربخشی نتایج ارزیابی عملکرد ایجاد شود. به عبارت دیگر با برقراری ارتباط میان نتایج ارزیابی عملکرد و دیگر کارکرد های مدیریت، اثربخشی سازمانی و فردی بهبود یابد. در روش ارزشیابی عوامل اخلاقی، فرآیندی ، عملکردی و عوامل مشاغل تخصصی، مدیران و کارکنان مورد سنجش قرار میگرفت. در روش مدیریت عملکرد ضمن توجه به شاخص های فوق، شاخص های مرتبط با عملکرد تیمی/گروهی و شاخصهای توسعه ای نیز مورد توجه قرار میگیرند. در راستای بهبود نظام ارزشیابی، پرسشنامه پیش رو برای سنجش نگرش کلیه کارکنان بانک ملی نسبت به ارزشیابی، که در حال حاضر در بانک اجرا می شود، طراحی شده است. نتایج این پرسشنامه در ادامه مسیر بهبود نظام مدیریت عملکرد بسیار مهم است. از همکاری شما برای پاسخ دادن به این پرسشنامه سپاسگزاریم.
1) آیا از اهداف و برنامه های بانک ملی در اجرای ارزیابی عملکرد اطلاع دارید؟

 

2) به نظر شما اصلی‌ترین اهداف ارزشیابی فعلی در بانک ملی ایران چه بوده است؟

 

3) به نظر شما اصلی‌ترین اهداف مطلوب اجرای ارزیابی عملکرد در بانک ملی ایران چه باید باشد؟ لطفا از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از گزینه های زیر نمره دهید.
جبران خدمت (حقوق و پاداش)
   
انتصابات
   
تخصیص امکانات رفاهی
   
آموزش
   
افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی
   
توسعه فردی
   

 

4) به نظر شما شاخص های فعلی ارزشیابی تا چه حد مناسب هستند؟ لطفا از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از گزینه های زیر نمره دهید.
رعایت شعائر اسلامی و مذهبی، حجاب اسلامی، آراستگی ظاهر
   
انجام کلیه وظایف محوله در موعد معمول زمان مقرر( سرعت و دقت کافی در انجام امور)
   
داشتن خلاقیت و ابتکار در انجام امور
   
کارایی، تسلط و آشنایی به امور محوله
   
علاقمندی به آموزش و انتقال معلومات و تجربیات خود به سایر همکاران
   
نحوه رفتار با مشتریان و همکاران
   
رعایت مقررات و انضباط اداری ، نحوه حضور و غیاب
   
احساس مسئولیت و علاقمندی به امور بانک حس همکاری
   
استعداد و قدرت فراگیری، کوشش در افزایش مهارت های شغلی
   
مطالعه و تحقیق در امور جاری بانک
   
توانایی ارائه راه حل های مناسب، داشتن انگیزه برای کار و ایجاد کار سازنده
   
توانایی برنامه ریزی، نظارت و اخذ تصمیم به موقع
   
بررسی و ارزشیابی مستمر رفتار و عملکرد کارکنان
   
تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین کارکنان، قدردانی از تلاش و کوشش کارکنان
   
نحوه مدیریت در پست مورد تصدی، فراهم آوردن تسهیلات ممکن برای آموزش کارکنان
   

 

5) به نظر شما نظام ارزشیابی فعلی تا چه میزان متمایزکننده عملکرد خوب و بد افراد بوده است؟

 

6) چه اهدافی مبتنی بر شرح شغل و فرآیندهای انجام کار و عملکرد خوب، برای ارزیابی عملکرد در شغل خودتان پیشنهاد می‌کنید؟ این اهداف مستقیما با عملکرد شغلی شما در ارتباط هستند، به عبارت دیگر چه اهدافی در شغل شما باید در نظر گرفته شود که در صورت عدم تحقق آن، ادعا شود که شغل شما به درستی انجام نشده است. موارد زیر از جمله شاخص های مرتبط با این بخش می باشد، تا چه حد هر یک از این شاخص ها منطبق با شغل شما می باشد. از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از موارد زیر نمره دهید.
آشنایی به شرح وظایف خود و دارا بودن اطلاعات و مهارت هاي لازم مرتبط با وظايف شغلي
   
تشخیص صورت مسئله و مشکلات و بررسی راه حل های ممکن و ارائه راهکار
   
تسلط به فرآیند های کاری و آگاهی از نتیجه هر فرآیند و توانایی بررسی نتایج و مقایسه با وضعیت مطلوب
   
شناخت و به کارگیری مهارت ها و استعداد های نیروی انسانی
   
بكارگيري وسائل و تجهيزات شغلي به طور مناسب و استفاده بهینه از آنها
   
عدم افشای اطلاعات محرمانه سازمانی
   
تعیین اولویت برای انجام کارها
   
انجام وظایف و برنامه های محوله به نحو مطلوب
   
انجام امور طی بازه های زمانی تعیین شده
   
پیگیری کامل کارها و وظایف محوله تا انتها
   
درک موقعیت و شرايط موجود و توانايي در انجام وظايف و مسئوليتها
   
در دسترس بودن و پاسخگویی به موقع به مسئولین
   
دقت در انجام امور محوله
   
آگاهی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان و واحد های کاری ذیربط
   
احترام به قوانین و مقررات و عمل به آنها
   
تشویق دیگران به رعایت قوانین و مقررات
   
آگاهی از نکات ایمنی در محیط کار و به کار بستن آنها
   
تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از روشهای استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات
   
نوآوری و یافتن روشهایی جهت ارائه بهتر خدمات
   
لطفا سایر شاخص های مرتبط با عملکرد شغلی مرتبط با شغل خودتان را درج بفرمایید.
   

 

7) چه اهداف تیمی/ گروهی برای ارزیابی عملکرد در شغل خودتان پیشنهاد می‌کنید. شاخص های تیمی/ گروهی شاخص هایی هستند که به تقویت همکاری و کار گروهی و همچنین پاداش دهی به تیم های کاری منجر می شود. در شغل خود چه شاخص هایی را مرتبط با عملکرد های تیمی/ گروهی موثر میدانید. موارد زیر از جمله شاخص های مرتبط با این بخش می باشد، تا چه حد هر یک از این شاخص ها منطبق با شغل شما می باشد. از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از موارد زیر نمره دهید.
دارا بودن روحیه همکاری با دیگران و لذت بردن از کار تیمی
   
مشاوره با دیگران در کارها
   
دارا بودن توانایی سرپرستی یک گروه کاری و انگیزه بخشی به گروه
   
قرار دادن افراد در مسیر رسیدن به هدف های سازمانی
   
توانایی در تقسیم کار و گروه بندی فعالیتها
   
تعامل و همکاری مناسب با روسای واحد های مرتبط
   
دارا بودن حس مسئولیت پذیری
   
ریسک پذیری در انجام امور محوله
   
تطابق پذیری در انجام امور محوله
   
لطفا سایر شاخص های تیمی/ گروهی مبتنی بر شغل خودتان را درج بفرمایید.
   

 

8) چه اهداف رفتاری برای ارزیابی عملکرد در شغل خودتان پیشنهاد می‌کنید؟ به‌عبارت‌دیگر چه رفتارهایی در شغل شما منجر به بهبود عملکرد فرد می‌شود؟ موارد زیر از جمله شاخص های مرتبط با این بخش می باشد، تا چه حد هر یک از این شاخص ها منطبق با شغل شما می باشد. از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از موارد زیر نمره دهید.
گوش سپردن به درخواست های ارباب رجوع و برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع
   
پاسخگویی به درخواست ارباب رجوع و یا راهنمایی آنها
   
همکاری مناسب با دیگر همکاران
   
تعادل رفتاری با گروه های مختلف سنی، جنسی، سازمانی و غیره
   
کنترل احساسات ، عواطف و خشم
   
واکنش های مناسب در برابر رفتار همکاران یا ارباب رجوع
   
عدم انتقال مسائل و مشکلات خانوادگی به محیط کار و بالعکس
   
ترجیح مقررات سازمان بر عادات و شیوه رفتاری
   
داشتن اخلاق حرفه ای در کار (ارجحیت منافع سازمانی به منافع فردی)
   
امانت داری، رازداری و رعایت حریم خصوصی
   
لطفا سایر شاخص های رفتاری مبتنی بر شغل خودتان را درج نمایید.
   

 

9) چه اهداف توسعه‌ای برای ارزیابی عملکرد در شغل خودتان پیشنهاد می‌کنید؟ شاخص های توسعه ای شاخص هایی هستند که منجر به توسعه و بهبود عملکرد در شغل می شود. در شغل شما برای توسعه و بهبود عملکرد شغلی چه شاخص هایی موثر است؟ موارد زیر از جمله شاخص های مرتبط با این بخش می باشد، تا چه حد هر یک از این شاخص ها منطبق با شغل شما می باشد. از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از موارد زیر نمره دهید.
استفاده از امکانات و وسایل جدید و به روز که در جهت بهبود کمیت و کیفیت انجام کارها لازم است.
   
تمایل به یادگیری مطالب جدید و مرتبط به کار و تلاش در جهت آن
   
استقبال از دوره های آموزشی و با موفقیت پشت سرگذاشتن آنها
   
به کارگیری موثر آموزش های گذرانده شده در زمینه های شغلی
   
سوال از افراد ماهر در صورت مواجهه با مشکل یا سوال در کار
   
اشتیاق به آموزش آموخته های خود در کار به زیر دستان یا همکاران
   
راهنمایی همکاران در صورت دیدن اشتباهی در کار آنها
   
ارائه گزارش شرکت در دوره های آموزشی به همکاران یا سرپرستان
   
توانایی تفهیم مطلب یا موضوع هنگام آموزش دادن
   
بهبود و به روز رسانی دانش کاری، اطلاعات و مهارت های شغلی مرتبط
   
توانايي در تقسيم كار و گروه بندي فعاليت ها
   
برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع
   

 

10) اصلی‌ترین چالش در فرآیند و اجرای ارزشیابی دوره فعلی را چه میدانید؟ از 1 کمترین تا 6 بیشترین به هر یک از موارد زیر نمره دهید.
انتخاب شاخص‌های نامناسب
   
عدم شفاف سازی در خصوص شاخص های انتخابی
   
اعمال سلیقه شخصی در ارزشیابی
   
عدم آموزش قبل و بعد و در زمان اجرای ارزشیابی برای ارزیابی کننده و ارزیابی شونده
   
عدم استفاده از نتایج ارزشیابی
   
عدم تعهد مدیران ارشد در به کارگیری نتایج ارزشیابی
   
بازه یکساله ارزشیابی
   
عدم ارائه بازخورد با توجه به نتایج ارزشیابی برای ارزیابی کننده و ارزیابی شونده
   

 

11) بازه‌های زمانی مناسب برای اجرای دوره‌ای ارزیابی عملکرد را چه دوره‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟

 

12) آیا روش ارزیابی عملکرد 360 درجه، ارزیابی سرپرستان، همکاران و زیردستان برای ارزیابی عملکرد در بانک ملی ایران مناسب میدانید؟درصورتی‌که خیر، چرا؟ارزیابی 360 درجه نوعی ارزیابی است که در آن برخلاف روشهای ارزیابی سنتی که پرسنل تنها توسط مدیران مورد ارزیابی قرار ميگيرند، ارزیابی در یک شکل چرخشی توسط زیردستان، هم رتبه ها و مدیران بالا دست پرسنل، و حتی عوامل خارج از سازمان مثل مشتریان و تهيه کنندگان انجام ميگيرد.
   

 

13) آیا بازخورد مناسبی در دوره فعلی ارزشیابی دریافت کردید؟

 

14) به نظر شما نتایج ارزیابی عملکرد باید چگونه به اطلاع ارزیابی‌شونده برسد؟

 


هر کاربر تنها یکبار مجاز به ارسال فرم می‌باشد. لطفاً کد ملی خود را با دقت وارد نمایید.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail