نمایش کتاب

؟ عنوان کتاب:
ترجمه مهدي ،شاهوردي علمداري. بهزاد آقازاده ،ويرايش ونظارت بهرام قاضي جهاني نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
آندرولي].... وديگران[ سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٧٩ سال انتشار:
گلبان ناشر:
تهران محل نشر:
،،٦٤٨RC / ٩،١٣٧٩ب رده کنگره
٧٧٣٤ شماره سند:
- شابک:
غدد مترشحه داخلي - بيماريها,متابوليسم - اختلالات, زنان - بهداشت موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
-,Andreoli Thomas E.سسيل راسل لا فايت ١٨٨١-،١٩٦٥ Cecil Russell laFayette.مباني طب داخلي سسيل-, آندريولي. تامس ،١٩٣٥--,dreoli Thomas E شاهوردي ،مهدي ،١٣٥٤-،متر-,قاضي جهاني ،بهرام ،١٣٤٣-وير است شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
است توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
ي عنوان : مباني طب داخلي سسيل, عنوان ديگر : بيماريهاي غدد ومتابوليك سسيل ٢٠٠١,كتاب حاضر تحت عنوان بيماريهاي غدد درون ريز ومتابوليسم نيز منتشر شده عنوان روی جلد:
- فروست:
١١٢ص :. مصور،جدول ،نمودار صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail