نمایش کتاب

...الفهرست عنوان کتاب:
تحقيقات وتعليقات نوين بكوشش مهين جهان بگلو تجدد محمدبن اسحق النديم المعروف به ابي يعقوب الوراق ف ترجمه وتحقيق محمدرضاتجدد،بانضما نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
ابن نديم ،محمدبن اسحق،-٣٨٠ ق سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٦٦ سال انتشار:
اميركبير ناشر:
تهران محل نشر:
،،٧٠٥٢Z / ٩،١٣٦٦ف٢الف رده کنگره
٥٢٠٨ شماره سند:
- شابک:
ادبيات عربي - سرگذشتنامه وكتابشناسي موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
- شناسه های افزوده:
كتابنامه . ص . ٦٥٣ ٦٥٤ همچنين بصورت زيرنويس کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
سي وسه ،٨١٤ ص صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail