نمایش کتاب

...مثنوي معنوي عنوان کتاب:
ن تاليف جلال الدين مولوي محمدبن الحسين البلخي ثم الرومي ،ازروي چاپ رينولدالين نيكلسو نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
مولوي ،جلال الدين محمدبن محمد،٦٠٤-٦٧٢ ق سر شناسه اصلی:
- مترجم:
- سال انتشار:
طلوع ناشر:
]تهران[ محل نشر:
،٨PIR / ،١فا / م ٨٤٩م ٣١ رده کنگره
٣٨٦٨ شماره سند:
- شابک:
شعرفارسي - قرن ٧ موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
- شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٦ج در يك مجلد صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail